La Guaita


La Guaita s’inicia amb la voluntat d’exposar altres enfocaments sobre el món rural que no siguin els més tècnics ni els socioeconòmics, sinó més aviat des de les aportacions diguem-ne més artístiques, des del cinema i l’audiovisual i també del literari en les seves diferents facetes.

Sempre amb el propòsit bàsic de la divulgació i l’amenitat, creiem que aquestes visions poden oferir tant des de l’experiència viscuda com de la recreada, tant des de la proximitat com des de la distància, unes altres perspectives que ens poden ajudar a redescobrir, a conèixer i a estimar, a reflexionar, a compartir, a millorar i valorar aquest àmbit absolutament fonamental per al nostre present i per al nostre llegat de futur.

Esperem aconseguir-ho i per això és obert, no cal dir-ho, als comentaris i als suggeriments de tots vosaltres lectors.

Pa negre

De rius i ponts (I)

De rius i ponts (i II)

Els cereals

El vi

Les fonts

L'olivera (I)

L'olivera (II)Comentaris