Entrades

Une idée neuve: la propriété.

La semàntica i l’urbanisme del sòl no urbanitzable