Entrades

El primer llibre d’agricultura escrit en català

Els agricultors i ramaders no tenen capacitat en incidir en els preus

Els preus dels cereals i el futur de la ramaderia

Els formatges artesans estan creixent: aneu a la Fira de la Seu.

La producció d’agrocarburants podría augmentar l’emissió a l’atmosfera de gasos a efecte hivernacle