Col·lecció Breus

Reflexions personals “en veu alta" de Josep Montasell

AttributionNoncommercialNo Derivative Works Some rights reserved by graells
Ciutat AGrària 3. Repensar les ciutat
Col·lecció ppt breus (27) Josep Montasell i Dorca

Proposició (estatal) de llei dels sòls d'alt valor agrològic i dels sòls d'interès agrari
Col·lecció ppt breus (26) Josep Montasell i Dorca

Ciutat agrària (2)
Col·lecció ppt breus (25) Josep Montasell i Dorca

Nadal 2018
Col·lecció ppt breus (24) Josep Montasell i Dorca

Ciutat agrària (1)
Col·lecció ppt breus (23) Josep Montasell i Dorca

Quadern d'estiu 2018
Col·lecció ppt breus (22) Josep Montasell i Dorca


Col·lecció ppt breus (21) Josep Montasell i Dorca


Col·lecció ppt breus (20) Josep Montasell i Dorca


Col·lecció ppt breus (19) Josep Montasell i Dorca


DIGNITAT!
Col·lecció ppt breus (18) Josep Montasell i Dorca


Col·lecció ppt breus (17) Josep Montasell i Dorca


Col·lecció ppt breus (16) Josep Montasell i Dorca


Col·lecció ppt.breus (15) Josep Montasell i Dorca

MARXA PAGESA
Col·lecció ppt.breus (14) Josep Montasell i Dorca

Col·lecció ppt.breus (13) Josep Montasell i Dorda
Col·lecció ppt.breus (12) Josep Montasell i Dorda


Col·lecció ppt.breus (11_2) Josep Montasell i Dorda (12 novembrel 2016)


Col·lecció ppt.breus (11) Josep Montasell i Dorda (4 novembrel 2016)


Col·lecció ppt.breus (10) Josep Montasell i Dorda (12 abril 2016)


Col·lecció ppt.breus (9) Josep Montasell i Dorda (16 març 2016)


Col·lecció ppt.breus (8) Josep Montasell i Dorda


Col·lecció ppt.breus (7) Josep Montasell i Dorda


Col·lecció ppt.breus (6) Josep Montasell i Dorda


Col·lecció ppt.breus (5) Josep Montasell i Dorda


Col·lecció ppt.breus (4) Josep Montasell i Dorda


Col·lecció ppt.breus (3) Josep Montasell i Dorda


Col·lecció ppt.breus (2) Josep Montasell i Dorda


Col·lecció ppt.breus (1) Josep Montasell i Dorda

Comentaris