Entrades

Catalunya i les fronteres de la vedella

ppt.breus (10) - Un projecte engrescador per posar en valor l’activitat agrària d’un territori rural. PARC RURAL DEL MONTSERRAT

La necessària reflexió de les “Biofonts del coneixement”

Les cadenes curtes de comercialització d’aliments i els espais agraris periurbans