El món rural a Alforja entre els anys 1969-1991

 Escrit per Joan Gamundi Vilà

Una mirada històrica concreta de com es feia la revolució tecnològica al sector agrari català durant la segona meitat del segle passat és descrita en aquest segon llibre que porta per títol El grup actiu de pagesos d’Alforja (SEGE) 1969-1991. Es descriu com un grup d’avellanicultors de la vila d’Alforja es va constituir en un “grup” de formació contínua, amb una durada que va des de l’any 1969 al 1991. De fet, el mateix any d’inici del “grup” ja varen planificar i desenvolupar la primera experimentació aplicada en un camp d’avellaners de secà, que era el conreu majoritari que es cultivava al poble.

Portada del llibre del Joan Gamundi. Ganzell edicions.

Com a grup (cal recordar que el concepte “grup” no era molt legal en aquell temps), després de dos anys de treballar-hi, amb els esdeveniments positius de la realitat i gràcies a la professionalitat dels tècnics del Servei d’Extensió Agrària que el guiaven, obligaren els funcionaris del Ministerio de Agricultura -tot i que inicialment no ho veien gaire bé- a haver d’admetre que era un model de formació agrària molt innovadora, i llavors es va legalitzar aquesta nova eina de gestió de la formació agrària a través d’un SEGE específic (Seminarios de Extensión en la Gestión de las Explotaciones). Temps era temps...

El pròleg del llibre el signa el president de la Cambra de Comerç de Reus, Sr. Jordi Just, que tracta àmpliament del capital humà al camp català. Fa una antropologia del cultiu de l’avellaner al Baix Camp. Un conreu introduït pels àrabs i la seva evolució fomentada pel poder eclesiàstic. Cal recordar que el cardenal Francesc Vidal i Barraquer (Cambrils, 1868 - Friburg, Suïssa, 1943) en temps de la República Espanyola ja va vetllar pels productors d’avellanes en la seva arxidiòcesi de Tarragona.

El llibre, que és editat per Ganzell edicions, té 110 pàgines i molta fotografia i material (articles, notícies) per llegir, comenta com  a partir d’un curset del Servei d’Extensió Agrària a la localitat de l’Alforja, a finals del 1968, es va crear el “grup” inicial que després es coordinà amb un de nou al poble de Mont-roig del Camp.

Joan Gamundi. Foto feta per Jordi Olivé

El col·lectiu de pagesos, per iniciativa pròpia, va llogar una parcel·la, on el “grup” va  experimentar formes noves de conreu i naturalment varen fer visites de formació a finques exemplars, tant de camps d’avellaners de Girona i Caldes de Montbui, com valorant l’interès d’altres conreus per complementar rendes al quasi monocultiu de l’avellaner. Tota aquesta trajectòria formativa es complementava amb reunions per valorar els resultats de l’experimentació dels conreus, així com cursets i xerrades tècniques en què intervenien els tècnics del Servei d’Extensió Agrària (SEA), tècnics d’empreses comercials i d’altres organismes. També treballaven enquestes i declaracions dels components.

Com a “grup” van derivar actuacions cap a buscar d’alternatives de nous conreus i optimitzar al màxim l’aprofitament dels recursos hidràulics a partir de petites basses de plàstic i d’altres de més envergadura. Tot plegat va donar una seguit de conclusions favorables per als avellanicultors.

El món rural, productor d’aliments, sempre ha estat actiu i amb constant evolució i l’acompanyament dels tècnics del Servei d’Extensió Agrària hi va tenir un paper fonamental. Aquest Servei d’Extensió Agrària és desaparegut des del 1991 i des de llavors són les Escoles Agràries de Catalunya que estan suplint aquest buit en la formació dels agricultors i ramaders catalans. Els temps han canviat, però la transferència de coneixement al camp agrari persisteix. Noves institucions han agafat el relleu: l’IRTA, el CREAF, el CPF, l’INCAVI, el CTFC i les Universitats i d’altres ara tenen el repte de mantenir i ampliar el coneixement i la transferència al sector agropecuari i forestal.

Podeu comprar el llibre per internet a la llibreria ADSERÀ, llibreria en línia a Tarragona.

Notes:
Aquest article complementa l’article El Grup de pagesos actius de Mont-roig del Camp (SEGE),1968-1974 

IRTA: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
CREAF: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
CPF: Centre de la Propietat Forestal   
INCAVI: Institut Català de la Vinya i el Vi 
CTFC
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya


Anant  parlant de les visites a explotacions.
Xavier Pujals, Antonio Avila, Joan Miquel Grau, Miquel Mariné, Joan Simó, Hilari Aragonès Comentaris