Ajuts de la PAC per una agricultura de subsistència i de low cost

Escrit per Carles Folch

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) va publicar a finals de juliol l’avançament de les superfícies declarades el 2019 per acollir-se als ajuts directes de la PAC. Uns ajuts directes que representen més de 5.000 milions d’euros per a l’agricultura de l’Estat espanyol.L’any 2019 s’han presentat un total de 693.807 sol·licituds úniques d’ajuts de la PAC. Només d’ajuts directes hi ha hagut 525.939 sol·licituds i 8.140 només d’ajuts al desenvolupament rural. A Catalunya s’han presentat 44.479 sol·licituds, 30.125 corresponen a ajuts directes i 1.148 a ajuts de desenvolupament rural. 

Totes aquestes declaracions representen una superfície total de 22.107.386 ha, que es poden visualitzar en els gràfics d’aquesta presentació: http://bit.ly/31rQfi2, que permet interactuar amb les dades i la seva distribució per conreus i per Comunitats autònomes.Notes per consultar la visualització
Pàgines 1 a 3: Dades de superfícies de 2019
Pàgina 4: Comparativa de les dades de 2018 i 2019
Pàgines 5 a 7: Dades de superfícies de 2018

Sistema de consulta
Primer: Aplicar els filtres d’ajut i de Comunitat autònoma.
Segon: Amb el cursor sobre el gràfic, podeu veure els valors.


D’aquesta superfície total declarada, seguidament en destacarem alguns detalls sobre les superfícies declarades a Catalunya i les declarades en el conjunt de l’Estat. En volem destacar alguns detalls. 

Superfícies declarades a Catalunya

Les pastures permanents és el conreu més declarat a Catalunya, amb 214.731 ha. Li segueixen l’ordi amb 178.222 ha, l’olivera amb 84.190 ha i el blat tou amb 78.785 ha. Aquests 4 conreus representen el 53% de la superfície total declarada.


Pel que fa al règim de petits agricultors, les superfícies dels 3 conreus més declarats són: olivera 8.523 ha, ordi 5.348 ha i vinya 4.925 ha, que representen el 55 % de la superfície declarada en aquest règim d’ajut.Pel que fa als ajuts associats, sobre una superfície total declarada de 89.619 ha, els fruits de closca tenen 28.904 ha, l’arròs 20.693 ha i les lleguminoses 18.178 ha. Aquests tres conreus representen el 76% de la superfície declarada en aquest ajut.Superficies declarades a tot l’Estat (Catalunya inclosa)

1 - Les pastures permanents és el cultiu principal a 10 Comunitats autònomes, i també a Catalunya. Al País Valencià són els cítrics i a les Illes Balears i Múrcia, els fruits de closca. (pàgina 1).


2 - La superfície de les ajudes associades és de 1.825.613 ha, el 7,88% del total declarat. El 75% de la superfície declarada per aquestes ajudes es troba en 3 Comunitats autònomes: Castella-Lleó (588.157 ha), Andalusia (454.710 ha) i Castella-La Manxa (340.006 ha). 3 - La superfície declarada pel règim de petits agricultors és de 408.229 ha, l’1,76% del total declarat. El 30% de la superfície declarada d’aquests ajuts són oliveres (126.146 ha). A Andalusia arriba al 60%. Al País Valencià, el 39% d’aquesta superfície és de cítrics (19.075 ha); i a Catalunya el 25% és d’olivera (8.523 ha) (pàgina 3).

Conclusions

La superfície total declarada dels ajuts directes és de, 20,87 Mha, de les quals, el 90% és del règim de pagament bàsic.

Més del 50% de la superfície declarada pel règim de pagament bàsic es dedica a pastures permanents (5,93 Mha), ordi (2,66 Mha) i guaret tradicional i mediambiental (2,21 M/ha). Això és indicatiu de a quin tipus d’agricultura van destinats els ajuts: una agricultura de manteniment, de subsistència, de baix cost de producció.

La superfície declarada en el règim de petits agricultors és de 408.229 ha. I d’aquesta superfície prop del 50% inclouen l’olivera (123146 ha), els fruits de closca (39.585 ha) i la vinya (39.012 ha). Això representa una agricultura de complement més que una agricultura productiva. Recordem que el règim de petits agricultors inclou aquells pagesos que cobren un import anual inferior als 1.250 euros i superior als 300 euros per mantenir la seva “activitat agrària”.

Les ajudes associades, les destinades a l’agricultura productiva representen una superfície de 1,8 Mha, on destaquen 3 cultius: oleaginoses 0,549 Mha; lleguminoses 4,470Mha; i  fruits de closca 0,318 Mha. Aquests tres cultius representen el 72% del total declarat en aquest grup d’ajuts.
Cal destacar que la superfície de regadiu és de 3,17 Mha i de 19.984 Mha de superfície de secà, el 86% del total.


Cal destacar que la superfície de regadiu és de 3,17 Mha i de 19.984 Mha de superfície de secà, el 86% del total.

Finalment, hem d’assenyalar que aquest any 2019 hi ha un augment de la superfície total declarada de 86.125 ha en relació a l’any 2018. L’augment és significatiu en pastures permanents, on aquest any 2019 l’augment és de 153.000 ha més que 2018. I en ordi l’augment és de 129.000 ha en relació a 2018.

Origen de les dades: FEGA https://www.fega.es/node/50922 

Imatge: Paisatge del Pallars Jussà. Foto; Fina FitéComentaris