El consum alimentari a les llars catalanes

La importància de les estadístiques

Escrit per Joaquim Ros Saques

Les darreres estadístiques publicades pel Departament d’Agricultura sobre el consum alimentari a les llars, corresponents al setembre de 2108 per al període 2013 al 2017, tot i que és un període curt (cinc anys), sí que és suficient per poder fer-ne alguns comentaris.

Cal dir que, quan reflexionem sobre dades que ens ofereixen les administracions o els ens privats amb projecció pública, pensem, sovint, si són veritat, són mentida o són solament  estadístiques, però el que és segur i cert és que són necessaris aquests instruments de prospectiva ja sigui per criticar les dades o perquè acaben donant-nos uns referents xifrats globals que marquen certes tendències, i això és important per considerar una futura gestió.

Així doncs, iniciem la reflexió tot fent referencia a les hortalisses i fruites fresques que sempre ens ajuden a fer posteriors anàlisis respecte a molts altres grups de productes frescos.

Doncs bé, de la seva anàlisi, n’observem dades prou interesants en tant que les hortalisses fresques tenen una clara tendència a l’alça en el seu preu mitjà durant aquest període, que comporta una certa baixada del seu consum, fet que té una certa lògica i hi va prou lligat.

Tanmateix, respecte a les fruites fresques, si comencem per les dues grans famílies, tenen un comportament quelcom diferent  en tant les de pinyol (préssecs i nectarines, bàsicament)  els preus es mantenen estables i  el seu consum davalla, fet que ja no és tan normal.

Respecte a les de llavor (pomes i peres), ens trenquen esquemes en tant que el preu baixa i el consum també. Cal cercar alguna explicació en això que hem exposat, i pot ser o podria ser que s’ha de trobar en l’increment de consum de nous productes, sobretot els cítrics com les mandarines, ja que s’hi observa que el preu ha pujat i el consum s’ha estabilitzat malgrat que hi ha algun any en augment.


Aquí cal tenir molt en compte que la presència d’aquest producte en el mercat fa un grapat d’anys anava del mes d’octubre al de gener màxim febrer i ara s’allarga, amb l’oferta de noves varietats i procedències, fins ben bé al mes de juny. No hi ha dubte que aquests cítric, conjuntament amb les taronges,  ha desplaçat clarament altres fruites més tradicionals en el seu consum. I caldria afegir-hi que les mandarines es troben a preus raonables, que són fàcils de pelar, i això sempre ajuda, i amb molt bones qualitats gustatives.

Allò que és realment cert és que l’oferta d’espècies de fruites i hortalisses ha augmentat molt en els darrers vint o trenta anys, en tant que, per un costat, moltes d’elles ens eren desconegudes i, per l’altre, n’hem ampliat el temps de consum. L’aterratge és causat perquè hi ha hagut demanda per part de persones que han vingut a viure a Catalunya, a més de l’experiència de molts nadius de provar-les i incorporar-les en la nostra compra habitual... L’entrada d’Espanya a la UE i la globalització han reforçat canvis de consums i períodes de contrast, en són alguns dels motius.

Recomano de fer una lectura atenta del document base que ha motivat aquest article.

Aquest breu repàs a les dades esmentades em portarà a fer una reflexió sobre com ha evolucionat el comerç en la venda d’aquests productes.

Comentaris

Anònim ha dit…
Gràcies. Un article interessant.

Caldria fer-lo extensiu a molts altres aliments (carns, peix, etc.).

Lluis