Breus 25 - Ciutat agrària (2)

Breus 25
En Josep Montasell acaba d'enviar el BREUS 25, el primer de l’any 2019.

Aquest BREUS 25 és de número 2 de la sèrie dedicada a la «Ciutat Agrària».

Fa referència a l’article «Food Cells and Food Nodes. Two New Concepts for Rethinking Traditional Urban and Food Planning Practices. The Case of Barcelona’s Metropolitan Region»
(Cèl·lules alimentàries i nodes alimentaris. Dos nous conceptes per repensar les pràctiques tradicionals de planificació urbana i alimentària. El Cas de la Regió Metropolitana de Barcelona).

El BREUS 23, va ser el número 1 de la sèrie dedicada a la «Ciutat Agrària».

Comentaris

L'Olivera ha dit…
Hola,
Me gustaría leer la breu 25.
Como y donde?
Gracias