Mètode per mitigar les emissions de metà

Escrit per Jesús Domingo Madrid

L’Institut basc de recerca i desenvolupament tecnològic NEIKER-Tecnalia desenvolupa un mètode pioner que permet mesurar les emissions de metà de les vaques en l'aire exhalat en l’eructació mitjançant tècniques no invasives. Aquesta eina s’ha creat en el marc de la col·laboració entre el centre de recerca aplicada d’Euskadi i l’Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària, INIA, i la Confederació d’Associacions de Frisona Espanyola, CONAFE.

La recerca per la mitigació de l’escalfament global

Aquest nou mètode és un dels resultats del projecte Metalgen, el qual ajuda a seleccionar els animals més eficients o els que emeten menys gasos amb efecte hivernacle.

Així mateix, l’aplicació de la nova eina pretén millorar, també, l'eficiència alimentària de les vaques de la raça frisona, contribuint a mantenir de manera més sostenible la petjada de carboni de la producció làctia. Aquesta solució fa possible obtenir dades d'utilitat sobre les emissions totals diàries de metà de cada vaca en condicions comercials.

NEIKER-Tecnalia disposa de dos aparells mesuradors de la concentració de metà, que s'han col·locat en quatre explotacions d'Euskadi, recollint les emissions individuals de metà de més de 400 vaques. D'aquesta manera, s’ha aconseguit obtenir les primeres dades reals a nivell estatal de la cabanya ramadera del boví frisó lleter. El projecte continuarà amb el mostreig de la cabanya ramadera a Euskadi i a l'Estat. Fins a la data, hi ha 13 explotacions ramaderes disposades a participar en el desenvolupament del projecte.

El principal avantatge d'aquesta tècnica és que està basada en l'anàlisi de l'aire exhalat i així es permet, de forma senzilla i barata, la presa de moltes dades sense interferir en el comportament habitual dels animals ni en la producció. Aquesta nova eina, així mateix, està en línia amb els requeriments de benestar dels animals que fomenta la Unió Europea. Fins ara, els mètodes de referència utilitzats en la recerca experimental s’han basat en la càmera metabòlica, però el seu ús a nivell d'explotació és econòmicament inviable.

Els objectius: Eficiència alimentària i selecció genètica

Metalgen es proposa resoldre dos problemes relacionats entre si, com són l'eficiència alimentària i les emissions de metà a causa de la fermentació entèrica dels remugants, un procés digestiu que és exclusiu d'aquest tipus d'animals. També es pretén establir les primeres passes per utilitzar la selecció genètica amb l'objectiu d'interferir en el microbioma remugal. La flora microbiana del remugant té una gran influència sobre la digestió de l'aliment i les seves característiques estan, al seu torn, determinades per l'alimentació i el genotip de l'animal.

La millora de l'eficiència alimentària i la mitigació d'emissions de gasos amb efecte sobre l’escalfament global són unes principals preocupacions del sector ramader a la Unió Europea, de manera que la recerca en genètica i nutrició és un factor clau per la a reducció de l'emissió de gasos a l’atmosfera, principals causants del canvi climàtic.

Imatge: Posing, de Tobias Nordhausen  https://flic.kr/p/GFNrE4

Comentaris