Dos Breus de fa uns dies

Tot i que els Breus del Josep Montasell procurem publicar-los tan aviat com els envia, aquest cop n'hi ha dos que no n'haviem fet difusió.

El darrer d'ells tracta d'un tema dramàtic. L'anterior d'una iniciativa entre Administracions, impulsada pel sector agrari dels voltants de la muntanya de Montserrat.

BREUS 20: Suicidi
Dedicat a un tema inquietant i preocupant  com és l’alt nivell de suïcidis que es dona en l’àmbit de la pagesia de França. Realment les noticies són colpidores i ens haurien de portar a reflexionar-hi. Passa o pot passar a casa nostra?

Complexitat, diversitat i riquesa
del parc rural de Montserrat
BREUS 19: Parc rural de Montserrat
Dedicat a la signatura del conveni del Parc Rural del Montserrat, que va tenir lloc el 2 de febrer de 2018, entre la Diputació i 16 Ajuntaments.

Comentaris