Vols conèixer els fruits de bosc? (2)

Escrit per Ricard Estrada i Arimon i Eduard Parés (Fruits de bosc ara també en llengua aranesa: Fruts de bòsc (granes e d'auti)
L’any passat (agost de 2016), vàrem publicar un article sobre els fruits del bosc que completem amb aquesta segona entrega. Es referencien un total de 42 plantes que aporten els fruits de bosc o fruits petits.
Si teniu interès per aprendre sobre aquests fruits, aquesta web http://plantipodes.cat/ pot ser consultada fàcilment amb el vostre telèfon mòbil i així tindreu una informació ajustada quan aneu al bosc o bé de compres al mercat i us ofereixin fruits de bosc. Cada planta està explicada en una fitxa fàcil de comprendre. Aquest és el sentit d’aquesta publicació al blog.
Recordem quatre conceptes bàsics
Els fruits de bosc són un conjunt de fruits heterogenis i que reben diversos noms que fan referència als colors vius, a la mida o a la procedència: fruits vermells (alguns tenen colors blaus, grocs, etc.), fruits petits (per oposició a la fruita grossa com ara el préssec, la poma, etc.) o fruits silvestres (uns quants es cultiven). Són termes més aviat des del punt de vista alimentari o gastronòmic. A més de fruita comestible, també recordem que el recull inclou fruits tòxics i molt tòxics.
Molts entren dins dels fruits anomenats berries, en anglès, però és un concepte que sobrepassa àmpliament el de baia des del punt de vista botànic.
Ara s’ha esmenat i ampliat el text amb més llengües.
Aquesta segona entrega aporta la nomenclatura dels fruits en més llengües. Així, s’ha passat de 5 llengües (català, espanyol, francès, anglès i alemany) a 9 (amb la inclusió de l’italià, portuguès i neerlandès, i destaquem la inclusió de l’aranès < occità). Cal fer esment de la gran col·laboració de Verònica Barès, del Conselh Generau d'Aran.
Les denominacions en diverses llengües (codis de llengua: ISO 639)
ca (català): Fruits de bosc (baies i altres), fruits vermells aran (aranés < occitan): Fruts de bòsc (granes e d'auti) es (espanyol): Frutos de bosque (bayas y otros), frutos rojos fr (français): Fruits rouges (baies et autres) en (English): Berries, soft fruits (berries and other) de (Deutsch): Wildfrüchte (Waldbeeren und andere) it (italiano): Frutti di bosco (bacche e altri) pt (português): Frutos silvestres (bagas e outros), frutos do bosque, frutos vermelhos nl (nederlands): Bosvruchten (bessen en anderen)
L’àmplia Introducció ara la podem trobar en: català, aranès, espanyol i anglès.

S’ha ampliat la llegenda, i en el cas de fruits comestibles s’ha fet més precisa i s’ha millorat en relació a les precaucions que cal prendre respecte a la quantitat o a la maduresa de fruits consumits.

El botó    comestible amb precaució ! (ara inclou el símbol triangular de precaució), que és més coherent amb el botó de tòxic:  
Aquestes precaucions es refereixen a alguns d’aquests fruits que només es poden consumir en petites quantitats, com ara els de l’alquequengi (Physalis alkekengi), el nabiu uliginós (Vaccinium uliginosum) i l’aliguer (Viburnum opulus), ja que menjar-ne sovint o en gran quantitat pot tenir efectes tòxics i causar vòmits o diarrees.
O bé que s’han de consumir madurs, com és el cas del saüquer o saüc comú (Sambucus nigra), ja que el consum de fruits no madurs pot tenir efectes tòxics. Les llavors del saüc també són tòxiques (cal separar-les en fer confitures).
Més espècies referenciades
El petit vocabulari multilingüe de fruits de bosc ha crescut una mica, s’hi han afegit 5 noves espècies: l’alquequengi (Physalis alkekengi), el margalló (Chamaerops humilis), la nespla (Mespilus germanica), el galzeran o boix marí (Ruscus aculeatus) i el vesc (Viscum album).
Destaquem que certs fruits tradicionals són ara gairebé històrics, com la nespla que ara s'hi ha afegit. Tant la nespla com la serva, cal menjar-los sobremadurats. Aquestes plantes s'han introduït en temps antics i reben el nom d’arqueòfits.
No s’ha de confondre aquesta nespla (Mespilus germanica) amb la nespra (o nespro, nispro, micaco, etc.) consumida, molt més habitualment avui dia, que és el fruit fresc de l’arbret nespler del Japó (Eriobotrya japonica).
Verd nadalenc, una variant molt popular dels fruits vermells i la seva toxicitat
Algunes plantes amb aquestes "baies" tant vistoses tenen un ús ornamental, com a verd nadalenc, les més freqüents són: el grèvol (Ilex aquifolium), arbret o arbust de fulla lluent i punxant i boletes (fruits de 7-8 mm) vermelles característiques als exemplars femenins. El galzeran o boix marí (Ruscus aculeatus), mata amb fil·locladis acabats en punxa i baies vermelles (10-12 mm) als exemplars femenins. El vesc (Viscum album): planta hemiparàsita sobre alguns arbres, fa baies translúcides (6-10 mm), blanques o grogues. Es considera un símbol de bona sort i des de fa alguns anys s’ha fet també “tradicional”. Per cert, els fruits d’aquestes 3 plantes són tòxics. ULL!
Els fruits de bosc i la protecció
Per evitar la recol·lecció il·legal, cal estar alerta per si alguna d’aquestes espècies és protegida o regulada de manera general (per exemple, a Catalunya afecta el grèvol, el margalló i el teix) o en espais concrets (parcs naturals o similars). La protecció o regulació és variable d’acord amb la legislació de cada país o de cada espai natural.
Altres qüestions
Ja estem acostumats als canvis de noms científics, però amb la taxonomia actual, basada en anàlisis filogenètiques, ha remogut el parentiu i també la pertinença de certes gèneres a famílies considerades “tradicionals”. En un quadre es pot trobar la família a la qual pertanyen els gèneres d’aquests “fruits de bosc” i les famílies a les quals, en algun moment, havien estat assignats.
Tornem a recordar
No s’han de consumir els fruits que no coneguem bé.
Les dades de comestibilitat i toxicitat són orientatives.
Qui consumeix aquest fruits (o altres parts de la planta) ho fa sota la seva responsabilitat.

Comentaris