Per Nadal (3 i final): Jaume Caresmar i Alemany

escrit recollit per Ricard Estrada i Arimon, Carles Folch i Castell i Germani Rincón Blázquez
(Aquest text és la continuació dels que es van publicar els dies 23 de desembre de 2015 i 2 de gener de 2016).
__________________________________________________el text d’en Jordi Peix i Massip
Nasqué a Igualada i el 1742 prengué l’hàbit premostratenc al monestir lleidatà de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, on va conèixer l’agricultura i s’inicià en la investigació històrica. Va col·laborar en les Memòries de Capmany. La seva gran obra, pròpia d’un gran historiador i observador de les realitats econòmiques i humanes, va ser el Discurs sobre l’Agricultura. Va estar plenament influït pels fisiòcrates, però en el seu discurs va afusellar literalment part del llibre de La legislació i del comerç de grans de Necker. El discurs es va publicar el 1780, després que el 1771 el govern ordenés de fer memòria-resum de la qüestió agrària. Jovellanos publicà el seu Informe el 1795.
Foto Canal d'Urgell de Ramon de cal Benido https://flic.kr/p/qDhied (CC BY-NC-SA 2.0)
Discurso sobre la Agricultura, Comercio e Industria  
....con inclusión de la consistencia y estado en que se halla cada partido o veguería de los que comprenden el Principado de Cataluña dirigido uno i otro a que por infalible celo y bien acreditada sabiduría y amor Patriótico de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona, se pueda proceder al reparo de lo que han destruido la ignorancia y la injuria de los tiempos y a promover y perfeccionar los establecimientos que actualmente existen.
Aquest llibre ha estat reeditat a cura de l’enyorat Ernest Lluch, després de publicar la seva tesi doctoral sobre la il·lustració (El pensament econòmic a Catalunya. 1760-1840). El Discurs fa un repàs històric molt ben documentat de Catalunya i recull una sèrie d’informes que donen una bona idea del coneixement dels recursos productius que cal potenciar. L’agricultura és encara el primer sector productiu del país. Les propostes que realitza Caresmar les hem resumit en 4 apartats i adaptat al català modern.
1.- Reconèixer la funció de l’agricultura dins la societat.
Importància de l’agricultura dins de l’economia catalana.   
Necessitat d’establir una fiscalitat que promogui les intervencions.
2.- Afavorir l’ocupació del territori.
Necessitat dels regadius per superar les limitacions del clima.
El canal d’Urgell és una vella reivindicació que cal impulsar definitivament.
La millora demogràfica és vital per al creixement.
3.- Recolzar l’agricultura com a element bàsic del desenvolupament de Catalunya.    
Valoració del factor humà perquè impulsi les noves tecnologies.    
Millorar la formació dels agricultors.
Cal promoure i experimentar noves tècniques i nous conreus.
S’ha de fer un esforç especial en les pastures introduint l’alfals.  
La millora ramadera és un element que aporta fertilitzants al sòl.
Necessitat de recuperar la decadència dels boscos per fer-los productius.
4.- Fomentar el comerç com a element de dinamisme.  
Adequar les infraestructures de les comunicacions.  
Promoure les exportacions de productes agrícoles.   
Millorar la qualitat dels productes agroalimentaris (vins i olis).
Caresmar és un home modern, del seu temps, situat en un context de renovació d’idees a tot Europa i en les quals Catalunya participava plenament. El Discurs no és solament un testimoni d’una època, és l’expressió d’una nova manera de pensar que arrelà i fonamentà les bases del gran creixement de l’agricultura catalana al llarg de tot el segle i sobretot és una proposta política a la mida de Catalunya, feta per un analista que ha sabut observar una realitat complexa des de diversos horitzons.

Comentaris

sobreelterreny ha dit…
Moltes gràcies per mantenir l'autoria de la imatge que acompanya la teua publicació.
És un plaer compartir i celebro que t'hagi agradat.

Una abraçada!