20 anys de l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals

escrit per Carles Folch
A la Unió Europea hi ha les agències descentralitzades que porten a terme tasques tècniques, científiques o administratives que ajuden les institucions de la UE a elaborar i aplicar les seves polítiques. Les agències descentralitzades estan establertes per a un període indefinit i tenen la seva seu en diferents ciutats de la UE.
Una d’aquestes agències descentralitzades és l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals (OCVV), que fomenta la innovació i la millora de les plantes per al benefici de tots, mitjançant la concessió de títols de protecció comunitària de les noves varietats vegetals.
CPVO_20anys_700x220.pngEls obtentors de noves varietats vegetals realitzen inversions importants en investigació i innovació, i a través dels títols d’obtenció vegetal la UE contribueix a defensar els seus interessos i garantir-ne les inversions.
La millora genètica, i amb ella l’obtenció de noves varietats, és un dels factors bàsics per assegurar l’alimentació dels 9.100 milions de persones que habitaran el nostre planeta l’any 2050.
Missió de l’OEVV
La missió de l'OCVV és estimular la innovació en el camp de les obtencions vegetals mitjançant la resolució de les sol·licituds de protecció de les varietats vegetals que presenten els obtentors, amb la major eficàcia possible a un cost raonable. També proporciona directrius i assistència en l'exercici dels drets d’obtenció en benefici de totes les parts interessades.
El sistema comunitari de varietats de plantes es basa en els principis de la Convenció UPOV 91:
- contribució al desenvolupament de l'agricultura i l'horticultura,
- estímul de la innovació i la investigació,
- foment del desenvolupament de noves varietats vegetals en el mercat.


Els obtentors han de millorar contínuament el seu catàleg de varietats. Per mantenir-se en el negoci, han de desenvolupar varietats que compleixin amb els criteris de qualitat, respecte al medi ambient, resistència a les malalties i incrementar la productivitat. El sistema comunitari de varietats vegetal assimila el principi de "privilegiï l'obtentor", és a dir, el lliure accés a varietats protegides per al desenvolupament i operació de noves varietats vegetals.
El sistema comunitari de protecció de varietats vegetals és una resposta concreta a tots aquests requisits. Proporciona un dret de propietat intel·lectual per a noves varietats de plantes i validesa en tot el territori de la Unió Europea (sobre 500 milions d'habitants). Cal no oblidar que abans del 1995 un obtentor que volgués protegir una nova varietat en la totalitat del territori de la Unió Europea havia de presentar la sol·licitud de la mateixa varietat a cada Estat membre!
Enguany, l’OCVV fa 20 anys, i al llarg d’aquests 20 anys ha rebut 53.954 sol·licituds de protecció comunitària d’arreu del món. I al llarg d’aquests 20 anys s’han atorgat 41.334 títols de protecció, dels quals en aquests moments n’hi ha 23.681 títols en vigor. (CPVO: dades consultades 12.10.2015)
La protecció de les obtencions vegetals no s’ha de veure com l’instrument de les empreses multinacionals de llavors per imposar les seves varietats al mercat, sinó que és la forma més justa de rendibilitzar unes inversions necessàries per poder disposar de varietats vegetals més productives.

Comentaris