Els efectes de l’escalfament global a la mar Mediterrània

escrit per Ricard Estrada i Arimon


Cada dia sabem més coses sobre l’escalfament global i els efectes que té sobre el nostre ecosistema mediterrani. La concentració d’àcid carbònic a les aigües de la Mediterrània qüestiona la pervivència negativa sobre les espècies bivalves (musclos, cloïsses i les ostres), així com el fitoplàncton i el zooplàncton, o es potencien les poblacions de determinades varietats de meduses.
Mediterranean Sea Acidification
in a changing climate (MedSeA)
Aquesta notícia és el resultat de més de tres anys de treball del projecte MedSeA,  www.medsea-project.eu, que ha finançat la Unió Europea amb 3,5 M€ d’un import  total d’uns de 6 M€. L’equip d’aquest projecte ha estat format per més 100 investigadors de 22 institucions de 12 països, els quals han centrat la seva recerca sobre la qualitat de les aigües marines mediterrànies després de valorar llur reacció química a l’aigua amb el CO2 i la conseqüent formació d’àcid carbònic quantificant la reacció acidificant sobre l’ecosistema, i tot considerant diferents hipòtesis, escenaris, de percentatge d’increment d’aquest gas atmosfèric i els seus efectes sobre el medi marí.
Les 10 conclusions més importants del projecte MedSeA
1 -  La concentració de diòxid de carboni (CO2) a la superfície de l’oceà es veu afectada per l’increment de les emissions de carboni de les activitats humanes i del nivells de CO2 a l’atmosfera.
2 -  El mar Mediterrani ha augmentat la seva temperatura en una mitjana de 0,67º C en els darrers 25 anys.
3 -  Es preveu que el CO2 atmosfèric arribi a una concentració de 550 parts per milió (ppm) de cara a l’any 2050 si no es prenen, mesures urgents per reduir les emissions de carboni.
4 - L’absorció de CO2 des de l’atmosfera és, amb diferència, el principal factor d’acidificació de les aigües superficials del mar Mediterrani.
5 - Tots dos, escalfament oceànic i l’acidificació, estan alterant la vida marina del Mediterrani.
6 -  Els impactes de l’acidificació oceànica en els organismes marins seran de diversa índole, perquè els diferents grups exhibeixen una àmplia gamma de sensibilitats respecte al problema.
7 - Diversos ecosistemes emblemàtics del mas Mediterrani, com les praderies submarines , els esculls coral·lins i els esculls de cucs vermètids, estan amenaçats per l’acidificació i l’escalfament.
8 -  Els impactes de l’acidificació i de l’escalfament es poden propagar als serveis derivats dels ecosistemes marins i costaners, com són el proveïment d’aliments, el suport d’activitats recreatives, l’absorció de carboni, la regulació del clima i la protecció de les costes.
9 -  La sensibilitat de les espècies amb closques calcàries com els mol·luscs bivalves als canvis en pH i temperatura representen una amenaça per al sector de l’aqüicultura, una font important d’ingressos.

10 - El turisme es pot veure afectat per l’acidificació oceànica i per l’escalfament a causa de la degradació d’ecosistemes marins (pèrdua d’espècies emblemàtiques coral·lines, com les gorgònies-corals tous) en experiències de busseig, i a causa de la proliferació massiva de meduses.
CO2 + H2O  -> H2CO3
Es tracta d’un fenomen d’especial importància pels habitants de la costa mediterrània, amb més de 300 milions de persones (locals i visitants), amb uns ecosistemes únics i amb una cultura gastronòmica en la qual el peix i el marisc hi tenen un protagonisme significatiu, i on les activitats econòmiques vinculades al turisme estaran condicionades a l’evolució del creixement de la presència de l’àcid carbònic a les aigües marines. 
Cal saber que durant els darrers 25 anys s’ha incrementat la concentració d’aquest àcid al mar Mediterrani en  un 10% i la previsió (en l’escenari actual i d’acord amb les dades del darrer informe -març 2014- del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic, IPCC), per a l’any 2050 és un creixement del 30%. I si l’estudi de la quantitat d’àcid carbònic es fa des de l’inici de la revolució industrial, per a finals de l’actual segle serà del 151%. Tot un problema de difícil solució per a poder enginyar estratègies efectives d’adaptació o de mitigació, considerant la complexitat cultural, política i els interessos que hi han a la Mediterrània. 
Avui les previsions són poc afalagadores per a l’economia vinculada a les activitats marines i per a l’estabilitat de les costes.
Costa Brava -  foto by Cibtom

Comentaris