"Un nou futur per la nostra agricultura", octubre 27, 2.009Discurs del President de la Republica francesa, Nicolas Sarkozy sobre l'agricultura dins de la Unió Europea...(traducció lliure)

En parlar avui a vostès, vull mostrar la solidaritat de la nació francesa a la tasca dels agricultors francesos, els seus cònjuges i les seves famílies. La crisi en el sector agrari en el seu conjunt és una crisi absolutament excepcional per a tots els sectors agropecuaris estan afectats per una caiguda en els ingressos. Crec que la difícil situació dels ramaders que no poden pagar les quotes del préstec, la revolta de les fruites i hortalisses que no es poden obtenir nous préstecs per a iniciar la seva següent collita, la situació de els productors lleters que treballen al matí i nit, sense paga, per a consternació dels agricultors i productors de carn i cereals, que són ara incapaços de pagar les seves despeses. Aquesta crisi afecta la primera indústria del nostre país amb una facturació anual de 163 bilions euros per davant del sector de l'automoció. Afecta 1,6 milions en actius i 3,6 milions de pensionistes en tot el nostre territori. Cap sector se salva, no se salva cap regió. Aquesta crisi és per tant el cor de la nostra societat, aquesta crisi és la lluita contra un sector estratègic que és absolutament indispensable per a la nostra identitat nacional. Aquesta crisi afecta els valors de la nostra agricultura, els mateixos valors de les zones rurals a França, els de treball i els de la recompensa.

La crisi en el sector agrari en el seu conjunt no és simplement una crisi conjuntural. A aquesta crisi, hi hem de fer cara, sense mentir. Aquesta crisi no ens ha de portar a esperar, ens ha de motivar a actuar, i actuar ràpidament i actuar fort. Com que la crisi no té precedents, la nostra resposta ha de preparar també un canvi sense precedents. No hem d'acontentar amb intentar passar d'alguna manera un període difícil. Hem de ser ambiciosos, hem de ser imaginatius, hem de ser audaços. La crisi posa de manifest principalment la manca de regulació europea i mundial en què és urgent abordar. Per segon revela falles reals nacional en la distribució de valor a les nostres indústries agrícoles. Entre setembre de 2008 i setembre de 2009, l'índex de preus al productor de productes agrícoles va caure un 20%. Durant el mateix període, els preus al consumidor dels productes alimentaris van disminuir un 1%. Aquesta diferència no té precedents. Aquesta bretxa és inacceptable! Es revela una distribució desigual de valor afegit a les cadenes. Aquesta diferència fa que el nostre subministrament d'aliments estigui en situació de risc.

Per tant, davant aquesta crisi sense precedents, proposo avui un nou impuls per l'agricultura francesa, que es basa en la següent estratègia:
• Implementació d'un ambiciós pla de finançament per a l'agricultura a França.
• Reglament reformat per l'agricultura i la indústria agroalimentària a Europa i a tot lo món.
• Continuació de la modernització de la nostra agricultura per preparar-se per la PAC de 2013.
La nostra primera resposta serà l'aplicació d'un pla de finançament ambiciós per la nostra agricultura. No podem esperar, en soc molt conscient. La crisi exigeix controlar-la, o patir-la, jo he triat per intentar el seu control. Em nego que l'agricultura francesa estigui emportada per la crisi. Es per això que estic aquí per proposar un pla, absolutament sense precedents, excepcionals de suport a la nostra agricultura, que inclou mil milions d'euros en préstecs bancaris i 650 milions de dòlars de suport extraordinari de l'Estat. S'iniciarà abans de finals d'aquest any amb mil milions d'euros en préstecs de caixa que permetin a cada agricultor que lluiten per consolidar la seva situació de tresoreria en 2009 i poder iniciar immediatament la despesa d'inversió per a futures campanyes. Aquests préstecs es beneficiaran d'un any ajornat i l'Estat aportarà 60 milions d'euros de bonificació. A través d'aquest suport, la taxa d'interès real dels préstecs en efectiu i la consolidació es reduirà al 1,5% en cinc anys, o fins i tot de l'1% per als joves agricultors. Aquest mecanisme proporcionarà una resposta immediata a les emergències que actualment estan experimentant el que els productors de porc que s'enfronten amb el preu insuportable d'un euro per quilogram.

També es compromet un pressupost de 200 milions d'euros per reduir el cost dels interessos dels préstecs en 2009 i 2010, causada per alguns agricultors en crisi i, en segon lloc, per acompanyar la reestructuració de les explotacions. Estic pensant en particular dels joves productors de llet o de carn, que han invertit sumes considerables per millorar i ara són absolutament incapaços de pagar els seus pagaments mensuals. L'Estat assumirà també, com la situació financera de cada un de quotes degudes pels agricultors a la Seguretat Social mutual per un import de 50 milions d'euros i l'Impost fundiari, amb un cost estimat en al voltant de 50 milions d'euros. Penso, sobretot per als productors de fruites i hortalisses i els viticultors que són ara incapaços de complir els seus terminis finals d'aquest any.
170 milions d'euros es destinaran a la devolució de l'impost sobre el consum intern de productes derivats del petroli i l'impost sobre el consum intern de gas natural pagat per tots els agricultors el 2010. En el mateix esperit que l'Estat reemborsarà a partir del primer trimestre, el 75% de la quantitat d'impost sobre el carboni en 2010, que representen 120 milions d'euros més. Aquests dos passos involucrats en la reducció de costos per als productors d'hortalisses i cultius de camp. Aquest pla donarà prioritat única de suport als joves agricultors o dels inversors últimament, perquè volen conservar la prioritat per la instal.lació de la política sense la qual no hi hauria futur per la nostra agricultura.

Necessitem en el món una agricultura de producció. França no abandonarà mai la seva agricultura. Hem d'invertir en la producció agrícola a França i a Europa. Mentrestant, el món ha vist durant dos anys la volatilitat sense precedents en els preus agrícoles. Després de forts augments en el preu de la llet en pols, fruites o cereals en 2007, hem experimentat un descens més gran en 2008 i el 2009 per a totes aquestes produccions. Aquests canvis violents de 30 a 50% en els preus d'un any a un altre, no hi és en cap altre sector econòmic. Aquesta volatilitat es reflecteix en la proporció inversa en el preu dels fertilitzants, els pinsos i l'energia. L'efecte combinat de la volatilitat dels preus dels productes bàsics i insums agrícoles és una amenaça per a les empreses amb inversions que s'han s’amortitzar en el treball d'una generació. Òbviament, si vostè sempre paga menys del que produeixen, si sempre es paga més car que vostè necessita per produir i si els interessos en el banc, són constants durant una generació, no veiem com pot fer front a aquesta situació
Per posar remei a la inestabilitat dels preus, hem de desenvolupar veritables instruments de reglamentació.

Hem vist, també en els mecanismes financers les dramàtiques conseqüències d'un mercat abandonat a si mateix. No anem a acceptar la mateixa bogeria dels béns que s'alimenten de la població mundial. La idea de l'omnipotència del mercat hauria de ser limitat per cap regla, per cap intervenció política, aquesta idea, a propòsit utilitzar una paraula simple, és una idea boja. La crisi en l'agricultura tal com la coneixem n’és la prova més evident.L'economia de mercat no és la primacia que es dóna als especuladors. És la primacia atorgada al contractista i l'agricultor és un empresari, és la recompensa del treball, esforç i iniciativa.
No podem permetre que un grapat d'especuladors amenaci la seguretat alimentària de la UE i pertorbi greument el funcionament dels mercats. És en aquest esperit que, en els mercats de matèries primeres agrícoles, Europa necessita posar en pràctica un reglament adient. França va demanar a la Comissió Europea a prendre la iniciativa en aquest àmbit, limitant-se així la creixent especulació tot supervisant els derivats financers en aquests mercats. Permeteu-me ser clar, de França no posarà en perill amb aquest requisit. Vàrem obrir el 2008 sota la presidència de França el debat sobre els principis fundadors de la Política Agrícola Comuna de 2013 per regular millor els mercats agrícoles. Ningú havia pres la iniciativa a l'Europa ampliada. S'ha produït un acord de 24 membres de 27 estats al voltant dels objectius que són els nostres.

  • El nostre primer objectiu és establir una preferència comunitària renovada. La preferència comunitària no és una paraula bruta, es basa en el compliment de les normes de salut, les normes ambientals tant en la Unió Europea i l'OMC, el suport justificada per la cost addicional dels requisits europeus en matèria de protecció aranzelària per als productes sensibles i la protecció de les indicacions geogràfiques. És en aquest esperit que França lluita i convèncer els seus socis per aplicar impostos sobre el carboni de les fronteres europees. Això no és proteccionisme,
    El nostre segon objectiu és crear veritables instruments de gestió del mercat. S'ha de permetre als agricultors i els sectors de producció, a viure els fruits del seu treball i de viure dels fruits del seu treball. Això requereix el manteniment dels instruments europeus d'intervenció en el mercat per mantenir les xarxes de seguretat. Això significa un augment en les eines de finançament per l'assegurança contra els riscos climàtics, la salut i econòmics de les empreses agràries. Per últim, hi ha d’haver-hi un major suport per millorar l'organització dels sectors econòmics.
  • El nostre tercer objectiu és mantenir l'activitat de producció en els territoris vulnerables, en particular als prats i els boscos. Això requereix un suport diferenciat.
  • El quart se centrarà en la producció de l'agricultura respectuosa del medi ambient. No es tracta de passar als agricultors a la categoria dels jardiners de la natura

La meva concepció de l'agricultura és que els agricultors són productors, contractistes, treballadors que tenen experiència i coneixements, és a dir cal pagar el preu adequat per la qualitat. Aquest cicle virtuós de la nova normativa agrària que proposem a França i Europa.
Vull dir que, per descomptat, França no pararà en els seus objectius de regulació. Però jo vull dir amb la mateixa força i la mateixa sinceritat: la lluita pel vell ordre està condemnada al fracàs. Vull refundar una política agrícola com vull refundar una política financera. A petició de França i Alemanya, la Comissió Europea ha establert un grup de treball per preparar les mesures per a una millor organització del sector lleter. Al ritme d'una reunió per mes, les conclusions de la Comissió s'haurien d’haver presentat al mes de juny! aquests retards són inacceptables! Cal que la Comissió acceleri els seus treballs. Si la Comissió Europea vol preservar el seu dret d'iniciativa de proposar solucions operatives en el temps més adequat a la realitat. Proposar solucions quan tothom és mort, això no és una solució, és un anunci. Per tant, demano al Consell Europeu de 30 d'octubre que la Comissió Europea proposi, a principis de 2010, un augment d'eines eficaces per regular el mercat de productes lactis. Cal també proposar un Reglament reformat de la PAC de 2013. Vostès pode comptar amb la meva determinació total en les properes negociacions. No vaig a cedir pel que està en joc és estratègic per a França, el seu futur, la seva identitat, el seu poder econòmic i fins i tot la seva independència nacional.

Per preparar la Política Agrícola Comuna de 2013, també ha de projectar-se en el món després de la crisi en la pròpia França. Per preparar-se per aquest futur, la nostra tercera resposta a la crisi en l'agricultura és la modernització dels nostres instruments nacionals de reglamentació. Així, des de fa deu anys, les crisi en el sector agrícola es repeteixen: el 2000 la crisi de l'EEB, en 2001 la crisi del vi ,en l'any 2003 la sequera, el 2004 la crisi de les fruites i hortalisses ,l'any 2005 la crisi sector lacti, el 2006 la grip aviària, i des de 2007 la crisi del sector porcí.. I durant trenta anys, per tota crisi proposen mesures de suport a llarg termini, que tenen en comú que mai per evitar la propera crisi.
Al cor de la meva ambició, hi ha un requisit: el desenvolupar i enfortir la competitivitat de la nostra agricultura. Aquí està la clau. França és el segon major exportador de productes agrícoles, i el major exportador del món de processament de productes agrícoles. Per tant, hem de consolidar els nostres operadors i la nostra indústria per encoratjar els que opten per l'agricultura. Cada productor ha de ser capaç de viure el preu del treball i la producció. Un productor ha de ser capaç de garantir els seus ingressos per un contracte equilibrat amb el seu client o per una assegurança contra els riscos climàtics, de salut o econòmics. Per ser un empresari cal una visibilitat en els mercats i els preus.

Així que necessitem una definició renovada de la professió d'agricultor com a empresari responsable, i aquesta definició de la professió d'agricultor està en el cor de la legislació per modernitzar la nostra agricultura. Aquesta definició serà renovada com a molt tard el 2013, cal una coherència formal i una adequada direcció del nostre suport públic en els àmbits de la fiscalitat, social, rural, per protegir millor als agricultors. La relació contractual entre l'agricultor i el seu client estaran en el cor d'aquesta definició.Un contractant, no és integració, no son només els drets previstos per als clients. Vull que els contractes siguin equilibrats, regulats per l'estat i que protegeixi als productors en la seva relació amb la cooperativa industrial o distribuïdor. L'absència de relacions contractuals en el sector lacti reflecteix la creixent desequilibri inacceptable entre els productors i transformadors. Sense un contracte, un productor de lactis és un pagès, sense garantia en cas de fracàs de la indústria làctia. Els contractants han de protegir els productors de llet. Cal donar-los drets, com a recompensa pel treball realitzat cada dia.

Mentrestant, l'organització econòmica es veurà reforçada per la llei de modernització de la nostra agricultura. Només la meitat de les 30 000 explotacions agràries franceses de fruites i hortalisses pertanyen a una organització de productors, la meitat. A França tenim 285 organitzacions de productors. És raonable? Tota la distribució s’ha agrupat en 5 empreses. No pot ser que 30 000 empreses ubicades en 285 organitzacions parlin amb cinc clients. És raonable? Jo respecto el món de l'agricultura i els agricultors, vull dir la veritat. L'estat està amb vosaltres, anem a ajudar-lo, però també ha de canviar una sèrie d'errors en l'organització. Per tant, espero que l'ajut concedit per encoratjar a més branques per l'agrupació dels productors sigui una fórmula molt bona.

Els preus en directe dels productes que venen també significa que tots han de jugar el joc de la competència. Un quilo de pastanagues es venien en el passat juliol per un preu al productor de 0,42 euros sense impostos han estat revenuts, la mateixa setmana, els supermercats a un preu de 1,29 euros , és una diferència mitjana del 67%. Vull una total transparència en l'assignació dels marges en les diferents etapes del procés. Aquest desequilibri és inacceptable. Per tant, cal augmentar considerablement la força del observatori de preus i controlar els marges en la llei per a la modernització de la nostra agricultura. També s'ha de lluitar en igualtat de condicions a Europa. Si se'm permet, cal considerar el cost de mà d'obra. Nosaltres produïm els tomàquets per al cost de mà d'obra als 12 euros l'hora. El problema és que els nostres veïns poden produir 7 euros l'hora, o fins i tot 6. Així que vaig decidir eximir totes les contribucions de l'empresari devia a la Caixa Mutual d'Assegurances Agràries per als treballadors de temporada. Cal igualtat de condicions dels agricultors francesos amb els seus competidors.
També hem d'enfortir el teixit de la cadena agroalimentària que li permeti prendre accions a través dels fons d’ajut. La llei de modernització de la nostra agricultura ha de promoure aquest tipus d'iniciatives. Durant anys hem tractat d'explicar que la disminució dels preus agrícoles es veuria compensat per un subsidi. L'únic que pot compensar, en efecte, la pila de papers que posem al servei d'aquestes subvencions. No podem acusar a Europa de tots els mals de la burocràcia, que sabem que també es rebutjada pels agricultors. La càrrega administrativa de la professió d'agricultor a dia d'avui és absolutament exorbitant. L'aplicació de la revisió de la Política Agrícola Comuna el 2010 hauria de ser una oportunitat per simplificar el negoci dels agricultors. En el mateix esperit, la Llei de Modernització entrarà en una autèntica revisió del mandat de la salut en nom d'una major responsabilitat atorgat al obtentor.

Cada deu anys desapareix una província de terres agrícoles. Això és absolutament incompatible amb una demanda global de productes agrícoles. Això és absolutament incoherent. La llei de modernització de la nostra agricultura contribuirà a la protecció dels nostres territoris i la seva sostenibilitat. Finalment, per al futur, hem de prendre la iniciativa en la biotecnologia, en tecnologies netes en l'estalvi d'energia en la societat del coneixement en l'agricultura. Demà Agricultura proporcionarà a la indústria química de nous solvents, lubricants i compostos nous, que participen en els nostres esforços per reduir les emissions de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Espero que el préstec és una gran oportunitat per expandir els nostres esforços de recerca en noves oportunitats en l'agricultura. Per tant, es marcarà com l'agricultura és un sector prometedor, especialment en l'àrea en la que crec que molta de la química verda i de la química blanca.
“França té un vincle carnal amb la seva agricultura. La paraula "terra" té un significat francès i va ser escollit per defensar la identitat nacional francesa. Aquestes paraules no m'espanten,. França té una identitat particular que no està per sobre de l'altra, sinó que és seva i no entenc que un pot dubtar de pronunciar les paraules "identitat nacional francesa".. Són simplement l'expressió de l'obligació que tenim amb les generacions que ens van precedir i que van definir, a costa de les seves vides i la seva sang allò en França s'ha convertit. Bé, la terra és part de la identitat nacional francesa. I aquesta identitat nacional francesa està constituïda en particular per la relació singular amb el sòl francès. Totes les famílies de França tenen avis que en un moment o altre, han treballat la terra. L'agricultura ha donat forma al nostre paisatge. L’agricultura ha donat a França part de la seva ànima. Amb aquestes creences que tots treballem per al futur de la nostra agricultura. L'agricultura no és una expressió de nostàlgia. És un actiu important per a França. Els agricultors són part de la identitat nacional francesa i la clau per a un sector tan interessant pel futur com el de les nanotecnologies o l'espai. Bé, jo vull dir als agricultors d'avui que França no els va deixarà caure. Sé que en el passat, sovint us ho havien promès, però us dic una cosa, estimats compatriotes, no cediré gens, jo no us abandonaré, no recularé un mil·límetre, perquè sóc perfectament conscient que la lluita per l'agricultura francesa, aquesta lluita, és una batalla estratègica. Tenim una sola solució, la victòria.”

Comentaris