Les noves tecnologies estalvien aigua


Les noves tecnologies estalvien aigua
Un dels objectius prioritaris de la política agrària, és el de millora de la competitivitat, concepte que inclou no només l’augment de productivitat, sinó també la reducció dels costos, l’adaptació al medi i l’adequació dels productes al mercat. Una de les tecnologies més importants que s’està introduint actualment en les Terres de Ponent és el de la transformació en regadiu que suposa una obertura en la gamma de nous conreus i sobretot la possibilitat d’invertir en la modernització de l’agricultura. L’Algerri- Balaguer, el Garrigues Sud i el Segrià Sud o el de Torres de Segre, ja són una realitat dinàmica i els primers trams del Segarra –Garrigues ja han iniciat les posta a punt. És per això que felicitem les diverses iniciatives posades a punt per tal de millorar la utilització dels nous sistemes de reg, tot facilitant la transferència tecnològica pel cultiu als actuals i als futurs regant

La innovació i la transferència tecnològica en els nous regadius
Ja s’han realitzat una sèrie de passos de gran transcendència que es van iniciar ara fa 20 anys, amb la instal·lació de la xarxa d’estacions agrometeorològiques, pioneres al Estat i iniciar estudis de sòls per totes les zones a transformar, per tal de donar recomanacions de reg adequades per a cada parcel·la i tipus de conreu. Tot això ho podeu trobar avui en el portal ruralcat (www.ruralcat.net), el portal d’Internet que impulsa l’ús de noves tecnologies dins del sector rural i agroalimentari i entre elles les recomanacions de reg. Per tal de disposar de millor informació us podeu d’adreçar a reg@ruralcat.net. A les terres de Lleida per assistir a sessions formatives pràctiques, caldria contactar amb l’Escola de Capacitació Agrària de Tàrrega aecatar@gencat.cat .
Paral·lelament, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, l’empresa pública catalana Reg Sistema Segarra Garrigues (REGSEGA) i la Unió de Pagesos de Catalunya han creat també el Punt Segarra-Garrigues (http://www.ruralcat.net/ruralcatApp/segarragarrigues/ ) per informar i convertir-se en un mecanisme de difusió dels serveis oferts als futurs regants i d’informar sobre l’actualitat i l’evolució del projecte de transformació en regadiu. També s’exposen les activitats relacionades i els esdeveniments que es van produint.

Una atenció personalitzada
Transformar en regadiu més de 70.000 ha, i informar adequadament l’agricultor no és un tasca senzilla i cal fer-la a mesura que es va disposant de superfícies a punt. Un dels serveis més utilitzat és el d’informació directa: a Tàrrega (1º pis del centre comercial de l’antiga NII. Tel: 973 31 45 00), on s’informa especialment sobre la concentració parcel·lària que va abastant tots els municipis, els costos econòmics i les possibilitats d’adaptació a nous conreus. Les respostes les poden donar a nivell de parcel·la.
Per aquells que desitgen informació periòdica s’elabora un butlletí trimestral en el que s’informen periòdicament de les noves dades disponibles que també es poden consultar directament a la web. Quan s’inicia un nou projecte de transformació d’aquesta envergadura hi ha moltes incerteses a les que cal donar resposta suficient, especialment en els aspectes tècnics i econòmics i de viabilitat tant empresarial com comercial. L’objectiu és el d’ajudar a optimitzar els recursos i especialment l’aigua per tal de garantir la sostenibilitat de les explotacions agràries, primer a nivell econòmic i desprès d’acord amb el medi natural. Les transformacions en regadiu tenen uns costos elevats, que cal amortir amb promptitud. Per tal d’evitar errors que sempre costen diners, es precís preveure amb cura les inversions necessàries, ja sigui del material de reg i del sistema d’aplicació de l’aigua, com de les produccions escollides. Es disposa d’un equip pluridisciplinar, ja que els factors a analitzar són múltiples i diversos i afecten a especialitzacions tan agronòmiques, com financeres, comercials o mediambientals.

Cal també un tractament sectorial i territorial
Així mateix, i en un altre ordre de matèries s’estan estudiant les necessitats de disposar d’indústries i serveis necessaris per tal de aconseguir els objectius previstos. Es per això que es convida a tothom a utilitzar els diversos serveis d’assessorament disponibles, que ens permet a la vegada millorar les prestacions d’acord amb les necessitats que van sorgint. Com podeu observar, la xarxa d’Internet posada a punt permet comunicacions ràpides i precises tot evitant desplaçaments sempre enutjosos.
Jordi Peix i Massip

Comentaris