La Fundació del Món Rural

Donar continuïtat al Congrés del Món rural
En el blog podeu trobar com enllaç el de la fundació del Món rural. Potser ara és el moment de presentar-la. La Fundació del Món Rural (FMR) va néixer com a eina de suport organitzatiu per la celebració del 1er Congrés del Món Rural (2005-2006), promogut pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Un cop finalitzat el Congrés, segueix donant continuïtat al treball iniciat pel Congrés.

La missió de la Fundació és establir mecanismes de reflexió sobre les realitats específiques i/o diferencials del món rural català. La FMR té el mandat de promoure i divulgar congressos, estudis i altres actuacions que vagin adreçades a trobar models de desenvolupament que entenguin la ruralitat com un espai amb activitat econòmica dinàmica i diversificada, i que impulsin infraestructures i serveis suficients i de qualitat que preservin el territori i les seves riqueses naturals i culturals. En definitiva, promoure actuacions que puguin derivar en millores de les condicions de vida de les persones que viuen i treballen en l’àmbit rural.

Col·laborar amb els actors del món rural
La Fundació té, a més, la voluntat de fer aquest treball en col·laboració amb els agents actius del món rural, defensant la premissa que són aquests els qui han d’involucrar-se i ser protagonistes en el desenvolupament i dinamització del territori. Per això, en les seves actuacions vetllarà per promoure la participació de persones, entitats, associacions i empreses presents al territori, en l’estudi, investigació i anàlisi de les prioritats estratègiques per al desenvolupament del món rural català.

Activitats.
Promou constantment punt de trobada per tal de situar la problemàtica actual de l’agricultura i el Món rural. Si entreu a la seva web: coneixereu els diversos programes de treball i capteniment de la Fundació dins el Món Rural
http://www.fmr.cat/web/ct/inicial.php

Recull de premsa diari
Incideix bàsicament en quatre Àrees d’actuació les de sociologia; economia; Medi Ambient i Polítiques institucionals, publica treballs i documentació, i disposa de sala de premsa. Que distribueix gratuïtament un recull de premsa només cal demanar-ho: comunicacio@fmr.cat
Darrera activitat : “Un món rural viu, un paisatge sense cendres”
El dia 15 de Maig : comencen unes jornades sobre “Un món rural viu, un paisatge sense cendres“. La primera es fa a Barcelona al Palau Robert i comencen a les 10 del Matí i prosseguiran a Manresa, Solsona i Pinós. És convida als aimants del bosc i la lluita contra els incendis forestals.
Programa de les jornades 'Un món rural viu, un paisatge sense cendres'

Frederic

Comentaris