Catalunya primera regió agroalimentària d’Europa
1.- L’Observatori de Clústers europeu,
L’Observatori de Clústers Europeu de l’Escola Econòmica de Estockholm ha seleccionat 38 clústers, entre ells el de les indústries agràries i el de les indústries alimentàries. Catalunya ha aconseguit el primer lloc, seguit per Lombardia i Dinamarca, en el rànquing de les indústries agroalimentàries europees. En el cas d’indústries de primera transformació (agràries) ocupa el segon lloc després d’Andalusia, i també se situa en segon lloc, després de Lombardia, com a regió de concentració d’indústries de segona transformació (alimentàries).

Aquest és el resultat d’un sistema de treball a llarg termini, definit per la dinàmica d’un sector que, per alguns de forma sorprenent, ha modernitzat les seves produccions i els seus models de treball impulsats per una demanda creixent promoguda pel creixement demogràfic, el consum turístic, les vendes a la resta del Estat i l’exportació. Les indústries agroalimentàries se situen en segona posició, en la oferta llocs de treball, desprès de la construcció. Les indústries agroalimentàries representen també el primer sector industrial en vendes i el primer exportador de Catalunya (Idescat).

L’Escola Econòmica de Estockholm ha presentat l’Observatori de Clústers europeu, que es configura com un instrument de gran utilitat per informar a les administracions públiques sobre les polítiques d’innovació i foment de clústers a nivell europeu. En la seva web
http://www.clusterobservatory.eu/ es pot consultar les dades dels clústers en 259 regions europees (conjunt de llocs de treball en indústries situades en una mateixa localització), que inclouen els 27 països de la Unió Europea, Islàndia, Noruega, Suïssa, Turquia e Israel. La dimensió de cada clúster es defineix a partir de les persones empleades en les indústries de cada sector.

2.- Michael Porter: el pare de la Criatura
Michael Porter es l’autor més popular en matèria de clústers: ha proposat un model atractiu i ha sabut destacar els elements concordants per assolir l’èxit. En la seva obra “Competitive Advantages of Nations”. 1990 (Les avantatges comparatives de les nacions). Porter, no només elabora una nova metodologia d’anàlisi dels factors determinants de la competitivitat d’un país, sinó que a més ho dinamitza amb un nou disseny de les polítiques públiques de reforçament. Algú l’ha anomenat el Harry Potter dels economistes. Proposa una “Gerència” Estratègica”, en la que es considera una regió com una empresa, a partir de les seves avantatges competitives. L’any següent, M. Porter va ser invitat a Catalunya, i va dirigir un primer estudi sobre .”Els Avantatges competitius de Catalunya”. Departament d’Economia i Finances. 1992.

3.- Rànquing dels clústers agrícoles: Catalunya és la segona regió europea.
Els clústers agrícoles inclouen els de primera transformació dels productes agraris. Segons els països, hi ha sectors com la llet o el sucre que de forma indistinta es situen en el sector de primera o de segona transformació. A més és freqüent que les indústries alimentàries tinguin els dos processos en la mateixa instal·lació, és per això que preferim unir els dos sectors dins un mateix clúster el de indústries agràries i alimentàries. No obstant això es recullen de forma diferenciada. La primera regió d’indústries de primera transformació és Andalusia, però ja immediatament és seguida per Catalunya, Amsterdam, Irlanda i Lombardia.

4.- Rànquing dels clústers de transformació d’aliments: Catalunya és la segona regió europea.
Catalunya, és també la segona regió Europea en el clúster d’indústries d’aliments transformats, després de la Lombardia i seguida per Dinamarca, Bretanya i Antwerpen. És precís destacar que dins de les 10 primeres regions n’hi ha dos de poloneses: la de Poznan i de Varsòvia, que ja indica quins poden ser els nostres competidors del nord.

5.- Conclusions
Al sumar els dos subsectors: el de primera transformació agrícola i el de transformació d’aliments, situa Catalunya com primera regió agroalimentària d’Europa, molt seguida de prop per Lombardia. També cal constatar, les úniques regions que se troben en un dels primers 10 llocs de cada subsector, són Catalunya, Lombardia i Dinamarca.

Allò que dona més valor al lideratge de Catalunya, és la relació amb la seva població, ja que essent la tercera en població, és la primera en llocs de treball. Població: Lombardia: 9,5 M, Andalusia: 8 M, Catalunya: 7,1 M i Dinamarca: 5,2 M.

El observatori també te en compte la dimensió de les indústries. Les tres regions més competitives segons dimensió de les indústries de transformació d’aliments són Catalunya, Lombardia i Dinamarca; precisament les primeres del rànquing. Però lo millor és entrar personalment en l'observatori http://www.clusterobservatory.eu/ .......................................................
o sinó anar al proper seminari de presentació que es farà a Stockholm, el proper 22 i 23 de Gener ja ho podeu anotar a la vostra agenda. Esteu convidats.
Jordi Peix

Comentaris