La producció d’agrocarburants podría augmentar l’emissió a l’atmosfera de gasos a efecte hivernaclePaul Crutzen (Max-Planck-Institut für Chemie Mainz Alemanya), Nobel de química de 1995, pels seus estudis sobre la degradació de la capa d’ozó atmosfèric, ha advertit que la producció de carburants a partir de l’agricultura podria augmentar les emissions de gasos a efecte hivernacle . Segons els càlculs del seu equip internacional ,
publicats en la revista Atmospheric Chemistry and Physics Discussions la producció d’un litre de carburant produit a partir de plantes que precisen d’adob, pot contribuir fins a dues vegades més a l’efecte hivernacle que la combustió de la mateixa quantitat de combustible fòssil. (N2O release from agro-biofuel production negates global warming reduction by replacing fossil fuels P. J. Crutzen, A. R. Mosier, K. A. Smith, and W. Winiwarter)
La constatació sembla paradoxal: la combustió d’un agrocarburant és en efecte neutre des d’un punt de vista del carboni: no emet més carboni que aquell que ha captat de l’atmosfera. El problema son les emissions de d’òxid nitrós (N2O) que contamina a igual volum 296 vegades més que el CO2. El fenomen ja era inclòs en els darrers informes alarmistes del GIEC, en el que es plantejava que un 1% dels adobs nitrogenats es transformava en N2O. Crutzen augmenta el percentatge d’emissions fins a entre un 3 i un 5% i precisament per unes plantes molt exigents en nitrogen. És així que considera que el biodiesel produït base de colza contribueix entre un 1 i un 1,7 més al canvi climàtic que les energies fòssils en quantitat equivalent. En el cas del bioetanol produït a partir de blat és situa entre un 1,3 i un 2,1, i si és produït a partir de panís entre un 0,9 i un 1,5. El únic cultiu que és benèfic en relació al canvi climàtic és el de la canya de sucre, en el que el coeficient és sempre inferior a 1 (0,5- 0,9). El GIEC es basava exclusivament en l’emissió de N2O de les plantes i Crutzen inclou la degradació de part dels adobs, purins o fems. D. Reay (Unuiversitat d’Edimbourg) ha evaluat que la proposta del senat americà de multiplicar per set la producció d’etanol a base de panís pot representar un augment del 6% només de les emissions relacionades amb el transport.
Finalment es cita el recent informe de la OCDE, que conclou que “la capacitat dels agrocarburants per substituir una part important de la demanda energètica dels transports sense afectar als preus dels aliments o al medi natural és molt limitada”.

Jordi Peix pel resum del article “L’augment dels agrocarburants podría agreujar el canvi climàtic. S.Foucart: Le Monde 25.09.07

Comentaris