Els formatges artesans estan creixent: aneu a la Fira de la Seu.


Els formatges artesans estan creixent: aneu a la Fira de la Seu.


El 20 i 21 octubre es celebra la "Fira de Formatges Artesans del Pirineu" a la Seu d'Urgell, dins del àmbit de la tradicional Fira de Sant Ermengol. Des de fa 12 anys,es va incloure la «Fira de Formatges Artesans dels Pirineus» que han aconseguit ser un referent en el sector formatger. Es presenten novetats, es celebra un concurs de qualitat, i tot d'activitats annexes que podeu trobar en la web http://www.firesifestes.com/Fires/F-Ermengol-Seu-Urgell.htm


A Catalunya, el 1980 hi havia 4 indústries que elaboraven formatge. Avui n'hi ha registrades setanta quatre industries, de les quals quaranta cinc estan associades a ACREFA, com elaboradores de formatges artesans.


L'elaboració de formatges tradicionals a Europa és una rica herència basada en l'adaptació als diferents territoris i en una llarga experiència consolidada pel mètode empíric de prova-error. És per això què, si es respecten les pautes heretades, els formatges artesans acostumen a ser aliments segurs. D'altra banda, la ciutadania europea ha desenvolupat una gran sensibilitat respecte dels temes relacionats amb la seguretat alimentària i la salut, fruit d'una reflexió seriosa per part de les autoritats europees com a conseqüència de les crisis importants que van succeir en els últims anys. El resultat de la reflexió portada a terme per les institucions europees és la publicació per la Comissió de les Comunitats Europees del Llibre Blanc de la Seguretat Alimentaria i la creació de les Agències de Seguretat Alimentària. La conseqüència mes directa de tot això és l'aprovació pel Parlament i el Consell d'Europa en els anys 2004 i 2005 dels nous Reglaments de caràcter general sobre higiene dels aliments que van entrar en vigor l'1 de gener de 2006. En els nous reglaments es contempla la flexibilitat per part de l'autoritat sanitària en la aplicació de l'APPCC (sistema d'Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control) en els petits establiments i la conveniència de seguir utilitzant mètodes tradicionals en la producció d'aliments.


Aquestes normatives són d'aplicació obligatòria en tot el territori de la Unió Europea i per tot tipus d'establiments. A la pràctica, resulta que en l'aplicació de les normes higièniques, les autoritats sanitàries no són igual d'estrictes en tot el territori europeu. De tot plegat és desprèn la necessitat de que l'administració i les associacions de productors treballin conjuntament, establint programes de formació i recollint informació per facilitar la implementació de l'APPCC i els autocontrols


Aquest any han encarregat la Jornada Tècnica que es fa associada a la fira des de fa tres anys a Roser Romero del Castillo, professora d'indústries Làcties de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona. Es realitza una taula rodona el divendres 19 d'octubre de 17,00h a 20,00h. Sala d'actes de l'Ajuntament sobre les "Noves normes higièniques i petites produccions. Són compatibles?" Els ponents són:


Joan Alfons Albó, tècnic de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària

Josep Mestres, director de Silliker-Ceinal i professor d'Indústries Làcties de ESAB

Patrick Anglade, tècnic formatger. Conseil et Formation en Fromagerie (França)

Guido Tallone, tècnic de l'Istituto Lattiero Caseario di Moretta – CUNEO (Itàlia)

Eulàlia Torras, formatgera


L'objectiu és el de plantejar, discutir i proposar un model d'aplicació de la normativa vigent d'acord amb les necessitats del sector artesà.

Comentaris