Alça de preus, nerviosisme i privilegis pel etanol.

El sector està molt inquiet davant l’encariment de les matèries primeres i constaten que paral·lelament hi hagi un tractament privilegiat als productors d’alcohol. La realitat és que els preus dels pinsos al mercat mundial estan pujant. La causa no pot ser única. Els nòlits (lloguer de vaixells pel transport) no paren d'augmentar; no hi ha prous vaixells per transportar allò que es demana. No cal exagerar, actualment la superfície sembrada per conreus energètics representa solament un 1,5% de la superfície de cereals del Estat espanyol i menys del 1% de la seva producció.
Però el panís puja de preu aquí, i a Mèxic, on està causant un profund malestar social, ja que “la tortilla”, ha triplicat de preu. La realitat és que hi ha un greu problema de transparència de mercats; quan el lliure mercat funciona sota la pressió de la especulació a tots els nivells, des del gran capitalisme, fins el cacique local, ja no és solament una qüestió de manca de regulació. Finalment i al davant d’aquesta realitat hi ha una qüestió d’ètica pública. La societat no pot acceptar que es privilegii un sector productiu (reducció del 100% de les taxes pels agrocarburants) quan precisament és aquest el gran beneficiat per la pujada del petroli.
Adjunto unes dades aclaridores de França. Ara caldria disposar de les d’aquí.
El cost de l'aigua:
En el moment de valorar costos s'ha de alorar el cost de l'aigua no només en el cas dels regadius, sinó també en la fabricació ja que en el procés de fabricació per produir un litre d'etanol són necessaris 4 litres d'aigua.
El procés del etanol és similar al de la producció de cervesa.
A Catalunya es produeixen 5 milions d'hectòlitres de cervesa ( DAMM 3,5, Sant Miquel 1,5 M/hl. Per produir un hectòlitre de cervesa són necessaris 13 kg de malta i 4 de midó. Això representa un consum de 65.000 tones d'ordi cerveser que ja equival a unes 15.000 ha d'ordi.

Frederic

Comentaris