Les roses per Sant Jordi

 Escrit per Xavier Recasens

Conceptes com “proximitat”, “venda directa”, “mercat de pagesos”..., formen part del nostre lèxic quan anem a comprar aliments. Els motius que tenim per comprar productes de proximitat poden ser diversos: ajudar el sector primari català, consumir productes de temporada, consumir productes de qualitat i comprar varietats tradicionals.

Preparant Sant Jordi - Foto: X. Recasens 

Quan consumim flor tallada i plantes ornamentals també ens guiem per aquests conceptes? Segons el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris, en el seu títol ja exclouria les flors i les plantes ornamentals al no poder considerar-se aliments. Si fem cas a la normativa que regeix alguns dels mercats de pagesos (Farmer Markets) de la ciutat de Londres (Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord), s’admet que els agricultors/es inscrits venguin flors en aquests mercats. Si analitzem la realitat dels productors de planta ornamental de casa nostra, molts d’ells venen una bona part de la seva producció directament als floristes, i aquests als consumidors finals. En existir només un intermediari entre productor i consumidor, entraria perfectament a la definició de “venda en circuit curt” que preveu el Decret 24/2013.

A Catalunya, segons l’enquesta d’estructura de les explotacions agrícoles de l’any 2016, hi havia 221 empreses agrícoles destinades a flors i plantes ornamentals, amb una superfície de 820 hectàrees. El sector de la flor i la planta ornamental va representar el 5,28% de la producció final agrària (agrícola + ramadera) catalana per a l’any 2019 (segons Idescat), només per sota de la fruita fresca en el total de la producció agrícola i per sobre de cereals i hortalisses. Per tant, estem parlant d’un sector prou important del camp català, sovint innovador en l’ús de tecnologia (control del clima, fertirrigació, conreu fora sòl) i dinàmic per adaptar-se a les modes i tendències de la demanda (espècies, varietats, colors, textures i aromes...).

Ara, si fem cas a les estadístiques de consum per persona de flors i plantes ornamentals, publicades a l’INE, aquest ha baixat dels 31,02 € per persona i any del 2007 fins als 18,45 € per persona i any del 2015 (1). Motivar, impulsar i donar a conèixer a la població aquest sector pot ser una forma de recuperar els nivells de consum previs a la crisi del 2008. Diferenciar la producció, com succeeix en el sector alimentari, podria ser una de les eines per donar visibilitat als nostres productors.

Roses per Sant Jordi – Març 2021 – Teià. Foto: X. Recasens

No seria just oblidar, en aquest article, els consumidors de productes ecològics que estan disposats a comprar plantes ornamentals degudament certificades. Tot i tenir al Maresme algun productor de planter degudament certificat, no és un corrent que em sembli que hagi entrat dins el sector. Però, per altra banda, molts productors han reduït les seves aplicacions de productes fitosanitaris i aposten per l’ús de fauna útil, aproximant-se als conceptes de la producció integrada. Ara bé, si ens fixem en les normes tècniques de producció de la producció agrària del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, no hi figura com a norma que faci referència a les plantes ornamentals i a la flor tallada.

Ara, quan arribi Sant Jordi i tots ens disposem a comprar una o unes roses, ens preguntarem per l’origen d’aquestes flors? I com han estat produïdes?

(1)   Les dades publicades a l’INE de despesa per persona i any per comunitats autònomes només arriben fins a l’any 2015.

Comentaris