Els beneficiaris dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) 2022

Escrit per Carles Folch

El Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) va publicar el passat mes de maig la llista de beneficiaris dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) de l’exercici financer 2022, el que va del 16 d’octubre de 2021 al 15 d’octubre de 2022, que correspon als ajuts de la PAC demanats a la Declaració agrària DUN 2022.


Els ajuts de la PAC són de dos tipus:

1 – Els que tenen un finançament del 100% europeu i que es cobren per disposar de superfícies de conreu i per realitzar unes produccions agrícoles i ramaderes determinades, de les quals el sector porcí i de l’aviram n’estan exclosos. Són les ajudes que es coneixen del primer pilar o del fons FEAGA (Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrari).

2 – Els que tenen un finançament compartit entre Europa i els estats, que ajuden unes pràctiques determinades i una part de les inversions de millora de les explotacions agràries. Són les ajudes que es coneixen del segon pilar o del fons FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural).

A partir de les dades publicades hem elaborat un seguit de gràfics per mostrar aquestes dades com es distribueixen geogràficament per tot l’estat les diferents línies d’ajudes.

Les dades publicades consten d’un arxiu de 25 MB, que conté 2.056.715 registres on consten 5 informacions:

 • Nom del beneficiari
 • Província
 • Municipi
 • Mesura o línia d’ajut
 • Import

A la nota explicativa que acompanya la notícia expliquen les excepcions a l’hora de publicar les dades.

En conjunt hi ha 664.492 beneficiaris de 38 línies d’ajut amb un import total de 7.518.130.918 euros.

Fent una anàlisi geogràfica més detallada d’aquestes dades, més enllà de la curiositat que la duquessa de Alba i descendents no és qui més cobra de la PAC, el que es pot destacar és:

Beneficiaris

 • Per l’import cobrat, els deu primers són institucions públiques, i sumen un import de: 451.540.369,25 euros.
 • De les 17 Comunitats Autònomes, excepte a les Illes Balears, Canàries i el País Basc, el principal beneficiari és una institució pública.
 • A Catalunya els tres màxims beneficiaris són, per aquest ordre, la Generalitat de Catalunya 5,3 M€, Codorniu SA 2,1 M€ i Freixenet SA 1,8 M€

Línia d’ajuts (Mesures)
 • La línia d’ajut amb més import  és la II.1 Règim de pagament bàsic amb 2.657.648.607,46 euros, el 35,35% del total i 521.879 beneficiaris.
 • Aquesta línia d’ajut, juntament amb la de II.4 Pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses pel clima i el medi ambient amb un import de 1.384.328.342,61 i la línia d’ajut II.7 Ajut associat voluntari amb un import de 555.427.687,32 euros, representen el 61,35 % del total de l’import dels ajuts.
Localitat dels beneficiaris
 • Del conjunt de municipis, pel que fa a l’import total ingressat, dels 10 primers, només 2 no són capitals de província Mérida i Jerez de la Frontera. Els altres municipis, per ordre d’imports són: Sevilla, Madrid, Valladolid, Córdoba, Toledo, Zaragoza, Badajoz i Albacete.
 • Entre les províncies que més imports reben hi ha 3 d’Andalucia (Sevilla, Jaén i Cordoba), 3 de Castella Lleó (Toledo, Valladolid i Ciudad Real), 2 d’Extremadura (Cáceres i Badajoz) i Madrid i Zaragoza.
En aquesta visualització de dades podreu fer més consultes segons les vostres necessitats, interessos i curiositats, pel que fa a beneficiaris, imports i línies d’ajut:


En conjunt hi ha 664.492 beneficiaris de 38 línies d’ajut amb un import total de 7.518.130.918 euros.

Altres publicacions que analitzen aquestes dades:

El FEGA publica la lista de beneficiarios de los fondos comunitarios de la PAC 2022 (Agronegocios, 1 de juny de 2023)

La cara oculta de la PAC: ayudas agrarias para cotos de caza, cadenas de supermercados y constructores 
(Público, 17 de juliol de 2023 – Alejandro Tena @AlxTena / Emilia G. Morales @EmiliaGMorales

Comentaris