La digitalització del camp català

 Escrit per Carles Folch i Castell

La Política Agrària Comuna fa seixanta anys que funciona. El seu pressupost per al proper període 2023-2027 serà de 330.000 M€, més del 30% del pressupost total de la Unió Europea. Va ser creada per assegurar el proveïment d’aliments a Europa i garantir uns preus dignes per als pagesos i els ramaders. En aquests moments, i després de la invasió russa d’Ucraïna, aquests objectius inicials de la PAC tornen a ser prioritaris, en un context de mitigació obligada del canvi climàtic.


En el proper període els seus objectius estan agrupats en aquests tres blocs:

 • Econòmics: Foment d’un sector agrícola intel·ligent, resilient i diversificat que garanteixi la seguretat alimentària
 • Mediambientals: Intensificació de la cura del medi ambient i l’acció pel clima
 • Rurals i Socials: Enfortiment del teixit socioeconòmic de les zones rurals

Els objectius específics són aquests nou:

 • Assegurar ingressos justos
 • Incrementar la competitivitat
 • Reequilibrar el poder en la cadena alimentària
 • Acció contra el canvi climàtic
 • Protecció del medi ambient
 • Conservar el paisatge i la biodiversitat
 • Donar suport al relleu generacional
 • Zones rurals vives
 • Protecció de la qualitat dels aliments i de la salut

I hi ha un objectiu transversal que serà molt important en la futura PAC i que marcarà un abans i un després en la producció agrària, que és aquest:

Modernitzar el sector agrari a través del coneixement, la innovació i la digitalització
 a les zones rurals.

El canvi que ha de produir aquest objectiu serà molt gran, i ens hi hem d’anar preparant. No passarà de cop, però sí que cal que anem adquirint coneixements de la matèria (formació) i preparar les infraestructures (models de dades).

I com diu la dita popular, de mica en mica s’omple la pica. Hem d’aprendre i estructurar les dades que tenim i que recollirem, i això ens farà ser més eficients i competitius, i podrem oferir uns aliments més segurs, sostenibles i a preu assequible.

La digitalització i les seves eines han de donar coneixement útil i competitiu als nostres pagesos i ramaders.

Què s’està fent en digitalització al món agrari?

Fa molts anys que empreses i universitats treballen per donar a conèixer els avantatges de la digitalització. En trobaríem molts exemples. Ben a prop tenim l’equip d’Agrotecnio o la plataforma Campus Empresarial Agrari, que promocionen tot el que té a veure amb la digitalització.

Tot i això, a Catalunya no disposem d’un pla específic de digitalització per al sector agrari i haurem d’aprofitar el que ens vingui imposat de Madrid.

L’any 2019 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación va publicar l’Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural, per començar a posar fil a l’agulla a les actuacions a fer per pujar al carro de la digitalització, on les empreses ja feia temps que hi estaven treballant. En aquest sentit, cal destacar l’objectiu d’aquesta estratègia, que consta a l’inici del document:

“El seu objectiu general és buscar l'eliminació o reducció de les barreres tècniques, legislatives, econòmiques i formatives existents actualment, contribuint així al lideratge d'un sector agroalimentari sostenible econòmicament, socialment i mediambiental, i al poblament actiu del medi rural, fent-lo un lloc més atractiu, viu, dinàmic i diversificat, generador de riquesa i de feina de qualitat, amb especial atenció a dones i joves”.

I aquesta Estratègia s’estructura en tres objectius:

 • Reduir la bretxa digital
 • Fomentar l’ús de les dades
 • Impulsar el desenvolupament empresarial i els nous models de negoci

Després de l’Estratègia han vingut dos plans d’acció:

I Pla d’acció 2019-2020

El Ministerio afirma que el primer Pla d’Acció, malgrat les dificultats pel context econòmic i sanitari que hi va haver, va assolir el 95% de les actuacions previstes i consolidar relacions de col·laboració i cooperació entre les diferents Administracions i entitats que treballen en la digitalització del sector agroalimentari i rural.

L’execució del primer Pla d’Acció ha permès detectar les actuacions més eficaces amb la prestació d’ajuts o les que impliquen el treball conjunt de diferents Administracions i entitats, i que generen un gran impacte, a més d’aquelles amb més grau d’acceptació per part del sector com  les relacionades amb la formació, la divulgació i l’establiment de fòrums comuns.

II Pla d’acció 2021-2023

Es posa en marxa l’any 2021 i compta amb l’experiència de l’execució de les mesures del primer Pla d’acció 2019-2020. Haurà de tirar endavant actuacions per a generar impacte a curt i mitjà termini en el sector, així com altres que ja es van començar amb el primer Pla d’acció. N’hi haurà de caràcter transversal, impulsades per terceres Administracions, però transcendents en el sector agroalimentari. I altres menys potents de difusió i dinamització del segon Pla d’Acció, que seran necessàries perquè es pugui tirar endavant.

La nova PAC 2023-2027 i la digitalització

I ara, amb la nova PAC tot tindrà un nou impuls. Ens veurem abocats a treballar digitalment, perquè la PAC haurà de tenir uns indicadors per valorar que es compleixen els objectius que marcaran els plans estratègics. Aquesta avaluació es farà a partir de dades, moltes dades, que la majoria hauran de sortir del Quadern d’Explotació, el registre que tota explotació agrària ja ha de disposar per justificar les seves bones pràctiques de producció. S’hi recullen les dades de les parcel·les, els conreus que s’hi fan, els fitosanitaris i fertilitzants (data, dosi i producte) que s’apliquen, la maquinària de què es disposa, les produccions que s’obtenen i on es venen. Totes aquestes dades només es poden recollir digitalment.

S’està treballant perquè totes les dades d’aquests Quaderns d’explotació justifiquin el compliment dels objectius de la PAC. La finalitat principal, però, hauria de ser millorar l'eficiència en la producció i assegurar que els aliments sostenibles i saludables arribin amb garanties als consumidors.

És en el Quadern d’explotació on es pot veure un exemple dels avantatges de tenir a punt un bon model de dades, tanmateix, farà falta que el Ministerio ofereixi en obert, entre d'altres, totes les dades del Registre de Productes Fitosanitaris, on hi ha tota la informació de cada un dels productes autoritzats per a la seva aplicació en conreus. Llavors les empreses que ara  ofereixen el  servei del Quadern d’explotació a través d’apps personalitzades s’estalviaran un munt d’hores de feina en actualitzar el llistat de productes fitosanitaris disponibles, i es podran dedicar a crear nous serveis.

Així doncs, la digitalització serà imprescindible per aconseguir explotacions agràries eficients i competitives, i també per assegurar aliments segurs al consumidor.


Comentaris

Unknown ha dit…
Molt bé, Carles! Gràcies per aquest bon resum. Fa temps que contribuïm a l'ús de les tecnologies digitals. Diria que, hores d'ara, l'agroalimentari no es distància dels sectors més actius de l'economia. Els protagonistes, indubtablement, els empresaris.
Santi Planas
Josep Adroher ha dit…
Molt bon article Carles!

La digitalització és i serà la clau de la modernització, però ha d'anar acompanyada d'una simplificació (que també és un dels objectius tranversals de la PAC).

Josep Adroher