Quina és la causa principal dels incendis forestals a Catalunya?

 Escrit per Carles Folch i Castell

(Les dades dels gràfics estan actualitzades a 17 de juliol de 2022)

Aquest estiu hem patit dies de molta calor. I com passa els darrers anys, hem tingut una espasa de Dàmocles durant molts dies en els telenotícies: “Vigileu que els boscos de Catalunya es poden encendre fàcilment i després ho lamentarem”. Les autoritats han pres mesures preventives, regulant de manera molt restrictiva l’accés de la població als espais naturals protegits que tenien més números per patir un incendi.

Efectes d'incendi a la serra de Collserola 2021

El bosc es pot encendre per causes naturals (llamp), per accidents (de trànsit, línies elèctriques) o per causes humanes, bé per negligència o bé per voluntat expressa.

El conseller d’Interior, el passat 17 de setembre, en roda de premsa va destacar que “aquest estiu, 6 de cada 10 incendis han estat causats per l’activitat humana, un 40% han estat a causa de negligències i un 20% intencionats”.

Veient les dades ara publicades i concretament les que fan referència al 2021, s’observa un alt nombre d’incendis a les comarques amb alta concentració de població. Això coincideix amb les paraules del conseller: on hi ha més incendis ‘casualment’ és on hi ha més població.

El canvi climàtic és la causa d’aquest perill in crescendo, que sembla apuntar a problemes greus per al nostre paisatge i el medi ambient. Però realment el perill gran és el factor humà, com apuntava el conseller. Per això caldria fer alguna cosa per la falta de civisme i del poc respecte que molta gent mostra cap al medi natural. Sembla que la gent no és conscient que segons quines actuacions a dins o als voltants del bosc poden fer que aquest s’encengui i comenci un incendi forestal de grans dimensions. Una imprudència sembla que va ser la causa d’un dels tres grans incendis d’aquest any, el de Castellví de Rosanes.

Tot i les condicions meteorològiques desfavorables d’aquest any, només hem de lamentar, ara com ara (28 de setembre de 2021), tres incendis de més de 100 ha cremades cadascun, sobre un total de 551, registrats fins avui. Tres incendis que acumulen el 85% (1.902 ha) del total de les 2.403 ha  de superfície cremada aquest any.

Analitzant les dades sobre la superfície cremada i nombre d’incendis forestals, que aquest any té publicades el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, mostren una distribució heterogènia tant pel que fa a la localització com al llarg de l’any, i una tendència a la baixa pel que fa al seu nombre.

Em comentava un company del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals que “aquest estiu ha sigut molt asimètric: en algunes zones ‘tradicionalment’ tranquil·les hem tingut molt perill i molts incendis (Metropolitana) i altres llocs tradicionalment ‘perillosos’ han passat tranquils (Tarragona i Ebre)”. També em deia que "la tendència a la reducció del nombre d’incendis sembla poca cosa i no ho és. Cada any tenim més dies amb perill d’incendi forestal alt, especialment per altes temperatures".

Els incendis forestals a Catalunya són objecte de gestió contínua i, fins a la data d'avui, el resultat podríem considerar-lo raonable (mai satisfactori per la destrucció que els incendis porten).

El factor humà és la causa principal dels incendis forestals

Incendis de l’any 2021

Si veiem la distribució comarcal dels incendis, podem veure que les comarques del Vallès Occidental,  Vallès Oriental i Baix Llobregat és on hi ha hagut més incendis: 121 incendis, el 22% del total. Aquestes comarques, deixant a banda el Barcelonès, són les que concentren més habitants.

Aquest any hi ha hagut incendis a totes les comarques, però a banda de les 3 que indicàvem abans, a la resta de comarques han cremat per sota de les 100 ha, amb l’excepció del cas de la Noguera, on han cremat 84 ha no forestals i 22 de forestals.

Gràfic 1. Incendis de menys de 100 ha cremades

És curiós que sigui Barcelona on hi hagi hagut més incendis: divuit. I que al Barcelonès s’hagin cremat 18,63 ha forestals en 23 incendis.

 Els municipis de Santa Coloma de Queralt, Llançà i Castellví de Rosanes, per aquest ordre, són on ha cremat més superfície forestal.

Gràfic 2. Incendis de més de 100 ha cremades

Val a dir que la localització de les dades de superfície forestal cremada no es corresponen a la realitat, sinó que és el municipi on s’ha iniciat el bosc el que apareix a aquestes estadístiques.

 Incendis de l’any 2011 al 2020

 La distribució de superfície cremada i nombre d’incendis en els darrers deu anys és irregular, amb una tendència a la baixa del nombre d’incendis. Destaca l’any 2012 i el 2019 pel que fa a superfície cremada i els anys 2012 i 2017 en nombre d’incendis. Curiosament, els anys 2013 i 2017 va haver-hi més incendis que l’any 2019, però la superfície cremada és molt menor.

Gràfic 3. Dades incendis a Catalunya 2011 - 2020

En xifres absolutes, les comarques amb més superfície cremada són l’Alt Empordà i la Ribera d’Ebre; i els termes municipals més afectats, La Jonquera i la Torre de l’Espanyol. La causa d’això són els grans incendis que van patir aquestes dues comarques els anys 2012 i 2019, respectivament.

Pel que fa a nombre d’incendis, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental són les comarques amb més incendis, com ho són també els municipis de Tortosa i Lleida.

L’any 2012 hi va haver més incendis (747) i superfície cremada, i la comarca amb més incendis va ser el Baix Llobregat (53) i el municipi Isona i Conca Dellà amb (17). En canvi, aquell mateix any on es va cremar més superfície va ser a l’Alt Empordà i concretament al municipi de la Jonquera.

Cal destacar que el nombre d’incendis i la superfície cremada varia d’un any a l’altre, i es caracteritza perquè en uns anys determinats hi ha un o dos incendis de gran magnitud que, sobretot en superfícies, fan pujar les estadístiques. Si mirem les dades dels darrers deu anys, això és el que s’observa els anys 2012 i 2019. 

El nombre d’incendis es mou entre 300 i 600 incendis a l’any. L’any 2012 es van superar els 740. 

Jugant amb les dades

Al portal de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya, hi ha publicats aquests dos datasets, a més de les seves corresponents visualitzacions: 

Relació dels incendis forestals esdevinguts a Catalunya des de l’1 de gener de 2011 al 31 de desembre de 2020, amb detall de la data i el municipi on s’ha iniciat i la superfície forestal i no forestal afectada, en hectàrees.

Relació dels incendis forestals esdevinguts a Catalunya des de l’1 de gener, amb detall de la data i el municipi on s’han iniciat i les superfícies forestals i no forestals afectades, en hectàrees. Totes les dades són provisionals i estan pendents de validació.

Aprofitant la disponibilitat d’aquestes dades, hem fet una visualització, de la qual són els gràfics d’aquest article, on podeu fer la vostra anàlisi per comarques, municipis i tipus de superfície cremada.

Si seleccioneu una comarca (clicant al damunt del nom), podreu veure com es distribueixen les dades per municipis. 

Agraeixo als companys del Servei de Prevenció d'Incendis Esteve Canyameres, Xavier Castro i José A. Terés les seves observacions en la redacció d'aquest article. I a l'Agustí Brañas pels seus suggeriments en l'elaboració dels gràfics.

Comentaris