Què diuen els ciutadans europeus de la PAC?

Comentaris sobre l'Eurobaròmetre de desembre, 2017

Escrit per Ricard Estrada i Arimon

Amb una cadència anual, la Comissió Europea encarrega un Eurobaròmetre per saber l’opinió dels ciutadans europeus sobre la política agrària comuna, la política que costa un 40% del pressupost de la UE. Aquest any passat (2017) s’ha realitzat mitjançant 28.031 enquestes personals durant els dies del 2 a l’11 de desembre. A l’Estat espanyol, les enquestes han estat fetes a 1.024 persones durant els dies del 2 al 9 de desembre. Unes mostres prou amples per treure’n algunes conclusions, si més no per obtenir conclusions sobre l’estat de la situació respecte al que pensen, saben o coneixen del sector estratègic de l’agricultura, els aliments i el desenvolupament rural.
No és casualitat que aquest eurobaròmetre s’hagi realitzat en aquestes dates, perquè s’ha concretat uns dies després d’haver-se fet públics els “documents de reflexió” treballats per la Comissió sobre el futur d’Europa a partir del 2020 (vegeu l’article sobre el Futur d’Europa i de la PAC el 2020, publicat el dia 4 de maig de 2018 en aquest blog).

L’Eurobaròmetre
El document s’estructura en sis blocs. Per fer-ho entenedor, disposaré algunes de les dades que m’han semblat rellevants:

1.- L’agricultura en la UE. 
- El 53% dels europeus consideren que l’agricultura i les àrees rurals són molt importants i el 39% Bastant importants. Total: el 92%.
- El 55% dels europeus consideren que els agricultors han de proporcionar aliments de bona qualitat, sans i segurs, mentre que a ESP ho consideren el 50%, i pel que fa a garantir el benestar a les granges els europeus hi estan d’acord en un 28%, mentre que ESP solament un 18%.                                                                                                                                                                                       
2.- El tractament de l’agricultura i el desenvolupament rural s’ha de considerar ser tractat a nivell europeu, nacional, regional o local.
- Respecte a les competències de la UE sobre l’agricultura i el medi rural, creuen el 51% del europeus que ha de ser així, mentre que a ESP ho creuen el 63%.                                                                                                                                          
3.- La política agrícola comú 1/2   i  4.- La política agrícola comú 2/2.
- El 61% dels europeus i el 62% dels espanyols consideren que la PAC beneficia tots els ciutadans europeus i no solament als agricultors.
- El 72% dels europeus creu que la PAC compleix el rol de garantir el proveïment estable d’aliments a la UE, mentre que a ESP solament ho creuen el 67% dels enquestats.
- El 67% dels europeus estan d’acord  que la PAC ajuda al bon funcionament del Mercat Únic de la UE, mentre que a ESP hi estan d’acord el 68%, però pel que fa a la millora de les relacions comercials entre la UE i la resta del món solament el 66% del europeus ho veuen així, mentre que a ESP ho valoren positivament el 69%. 
                                         
5.- Suport als agricultors.
- El 44% dels europeus veu bé que s’incrementi els ajust financers als agricultors, mentre que a ESP el percentatge és del 63%.
                                                                                                                         
6 .- Coneixement dels segells de qualitat.
- El 33% dels europeus no coneixen cap segell de qualitat alimentària, mentre a ESP el desconeixement és del 60%.
                                                                                                                 
7. Acords comercials internacionals.
- El 59% dels europeus creuen que els acords comercials de la UE per a l’agricultura mentre que  a ESP ho creuen el 68%.

Les dades complertes es poden veure al web amb la informació d'aquest Eurobaròmetre sobre l'agricultura i la PAC. I els resums dels resultats totals a Europa i els parcials d'Espanya.

El perquè d’una nova reforma de la PAC
No cal allargar el text del bloc, que cadascú en tregui les seves conclusions i recomano llegir, pausadament, la Nota Informativa de la Comissió. Aquesta és la proposta del nou full de ruta de la PAC. Veurem en què queda cap al principi de l’estiu d’aquest any, un cop estudiat el nou Marc Financer (MFP) que ha de ser operatiu a partir del 2020.
Comentaris

Manuel Costa Fernández ha dit…
Si realment volem construir un projecte europeu, totes aquestes notícies, explicades al seu nivell específic, s'han de difondre entre els escolars. Es parla molt d'adoctrinament, doncs en soc absolutament partidari si això significa instruir els alumnes en la unió dins la diversitat i fomentar la llibertat, la igualtat i la fraternitat.