Els europeus de la UE i què en saben de la PAC ?

escrit per Ricard Estrada i Arimon
Eurobaròmetre 440
El passat mes de gener la Comissió Europea va publicar l’Eurobaromètre special 440. Es tracta d’un document de gran abast que es construeix després d’entrevistar, entre els dies 17 i 26 d’octubre de 2015, 27.822 persones dels 28 estats de la UE. Aquest Eurobaròmetre sobre la PAC té precedents els anys 2007, 2009, 2012, 2013.
És bo complir amb el principi de tenir uns canals de comunicació estables entre l’administració pública i la ciutadania per així poder prendre decisions correctes per al present i per al futur sobre qualsevol matèria. En aquest cas, però, el treball pren sentit parcialment quan solament valora la percepció i l’interès social per la governança del sector agrari i la seva correspondència amb el sector agroindustrial-alimentari-forestal-ambiental. Tot aquest magma productiu i econòmic es presenta mitigant les pertorbacions que han emergit, ja de manera explícita, sobre la incidència de l’escalfament global i les implicacions que genera aquest fenomen (antròpic) vers al recurs de la producció agrària en general.
L’índex de l’EUROBARÒMETRE
S’estructura el document en sis eixos, essent el primer saber quina percepció té la ciutadania sobre les responsabilitats dels agricultors cap a la societat i la importància de l’agricultura a les zones rurals de la UE; també interroga per la percepció que es té sobre la política agrícola i el desenvolupament rural; sobre l’ajuda financera als agricultors i el pressupost que dedica la Unió Europea a la PAC; la informació que la ciutadania té de la PAC; i finalment –millor complementàriament- qüestiona sobre els beneficis que aporta el bosc; i la importància de les marques de qualitat. Recomano que us baixeu el document, que té 25 pàgines.
Qüestions rellevants
Dins d’aquest marc de l’enquesta i després de llegir el document, es pot veure −segons el meu parer−  que hi ha diferències importants en la percepció ciutadana en funció dels estats i del nivell d’informació que tenen sobre aquesta matèria, però el comú denominador de la majoria dels 500 milions de persones que conformem la UE creiem que la PAC beneficia tota la ciutadania i no únicament els agricultors; malgrat aquesta opinió generalitzada, avui, té menys suport que en l’Eurobaròmetre de 2013 (entre els que hi estan “molt d’acord” i” força d’acord” ha baixat 15 punts respecte al 2013, però es manté en un  62%). Pren cos el concepte  que els pagesos han d’implicar-se més en tot el procés de la cadena alimentària, i també que cal invertir més en les zones rurals per a fomentar el creixement econòmic i la creació d’ocupació en aquests territoris. La població urbana pressiona la població pagesa? Ull!
Pel que fa a la contribució de la PAC respecte a les prioritats de la UE hi ha una gran majoria d’opinió ciutadana que creu que participa a millorar les relacions comercials entre la UE i la resta del món (el 66% és d’aquesta opinió) i participen amb la idea del bon funcionament del mercat únic de la UE (el 65% hi està d’acord). Respecte al bosc i el sistema forestal, solament és considerat per la opinió pública preguntada que aporta beneficis ambientals, perquè absorbeix diòxid de carboni i per tant realitza una contribució activa en la lluita contra el canvi climàtic i preserva els hàbitats i la biodiversitat. Res no diu l’Eurobaròmetre sobre la productivitat forestal i la seva economia dendroenergètica (?).
Finalment, hi ha un reconeixement col·lectiu de les marques (labels), com també del “comerç sostenible” i pren notorietat el reconeixement delsa productes amb la qualificació de les denominacions d’origen protegida i les equivalències.
Han quedat pendents algunes preguntes?
Un cop vist el text del document i fent una lectura ampla, sembla que queda pendent, entre d’altres qüestions, preguntar a la ciutadania què en sap o quina informació ha tingut o té sobre el futur del TTIP (Tractat Transatlàntic de Comerç i d’Inversió), ja que certament és un tema complex, però, vista la seva importància per al comerç futur de la UE i per la ’agricultura d’una manera especial, val la pena promoure pensament.
L’Eurobaròmetre tampoc no entra a formular qüestions sobre la producció agrícola de productes OGM (organisme genèticament modificat o organisme transgènic). Ni sobre la importància de la producció dels conreus energètics (els agrocombustibles). Tampoc no s’interna a saber l’opinió o el criteri de la ciutadania de la Unió Europea sobre la protecció i la defensa del territori agrari, en la direcció que apunta el Consell Econòmic i Social i que s’explicava  en aquest bloc en l’article del passat dia 4 d’octubre de 2015 amb el títol “La terra per a qui ... (1)” i el dia 13 de mateix  mes amb el títol “La terra per qui viu... en el món rural (2)”.
Tot i la reflexió, no podem negar que la PAC és la gran política de la Unió Europea. Dedicar-hi el 40% del pressupost avala aquesta afirmació. Continua essent assenyat dir que  assegura l’alimentació dels 500 milions d’habitats europeus, encara que solament sigui per a mantenir  viva una de les primeres economies mundials. La geoestratègia alimentària europea bé s’ho val.

Comentaris