Saó. Un nou Col·lectiu de reflexió rural
Des d’aquest blog volem donar a conèixer l’aparició d’un nou col·lectiu de reflexió rural. L’agriculturadecatalunya està passant per uns moments de canvi importants. La reforma de la PAC, la forta pujada de les materies primeres, l’alça del preu de l’energia, les exigències de la Organització Mundial del Comerç, elcreixement de la demanda, noves propostes de produccions. L’extensió del urbanisme que colonitza les terres agrícolas de qualitat, la concentració de la distribució y tot un conjunt d’elements que fan que el sector pateixi moments de forta inestabilitat, aconsella obrir un diàleg i un aprofundiment dels nous factors que afecten al sector agrari.
És per aixó que felicitem aquesta iniciativa, incloim la seva declaración fundacional i adjuntem el seu blog en la nostra relació de links.
Jordi Peix

Declaració fundacional
Constatem que en la nostra societat no hi ha de forma explícita, evident als ulls de la majoria dels ciutadans, un debat polític i social envers el món rural, la preservació del territori o el sistema agroalimentari. Creiem, tanmateix, que l'agricultura i la ruralitat juguen, i jugaran cada cop més, un paper clau dins de nombroses problemàtiques de gran actualitat i impacte per al conjunt dels ciutadans. Com garantir una alimentació sana i de qualitat, com desenvolupar l'espai rural i ordenar el conjunt del territori, com preservar el mediambient, la biodiversitat o el paisatge, com lluitar contra els incendis forestals o altres calamitats naturals, com afrontar els nous reptes energètics a partir de la biomassa, com incorporar les noves tecnologies a l'alimentació. Són totes elles preguntes d'actualitat, que beuen de les inquietuds d'una societat avançada dels inicis del segle XXI i que, malgrat això, no troben respostes o, si les tenen, ho són de manera distorsionada, des d'una perspectiva exclusivament urbana, que desconeixen l'opinió dels seus primers afectats, els homes del camp, i el paper i el potencial de les activitats primàries dins d'una societat del coneixement.

Considerem que aquest desconeixement de la realitat social, econòmica i medi ambiental de la Catalunya interior i poc poblada ve de lluny. És fruit del tradicional oblit que la societat catalana ha mantingut envers el seu territori, la seva agricultura, els boscos i la gent que hi viu. Essent com és una societat urbana, molt urbana, valora únicament el seu entorn immediat, que trepitja cada dia. Catalunya s’acaba allà on s’acaba la ciutat.

Per tant, veiem la necessitat de cobrir aquest dèficit, perquè Catalunya i els catalans han de tenir una visió integral i integrada del seu territori, la seva cultura i la seva gent. Volem generar reflexions i debats que impliquin a tots els estaments de la nostra societat i ajudar a superar el nostre desconeixement, per tal d’evitar dilapidar el nostre patrimoni rural. Cal visualitzar les problemàtiques de la Catalunya rural, perquè entenem que afecten a tots els catalans. Darrerament el món s’ha fet més petit i complex, i no podem ignorar que la globalització de l’economia o l’aplicació de les noves tecnologies incideix de forma molt notable en la societat rural, que sovint ha estat reticent als canvis.

L’actual societat planteja reptes que afecten de ple al món rural, com els darrers moviments migratoris o el canvi climàtic. El nostre país no pot abordar aquests reptes sense contemplar, de forma específica, el rol que hi ha de jugar el territori; i cal fer-ho amb la concurrència de la gent que hi viu i hi treballa. Amb aquesta finalitat ens reunim un grup de persones procedents de diferents àmbits, que ens sentim identificades amb aquesta Catalunya rural, que ho fem amb esperit solidari i amb voluntat de millorar l’entorn on vivim. Ens uneix el nostre compromís amb el territori d’un país que estimem i volem que prosperi. Volem contribuir al benestar del món rural des d’una visió progressista i avançada, llunyana de l’atavisme conservador que massa sovint ha coartat el progrés en la societat rural. Ens constituïm com un grup interdisciplinar, amb caràcter voluntarista i obert. Volem ésser propiciadors del debat i la reflexió, per generar opinió en la societat en què vivim. Amb aquest ànim hem escollit, per a identificar-nos, el nom de SAÓ, que és l’estat òptim d’humitat de la terra, per a treballar-la i per produir. Volem posar saó al món rural.

El Col·lectiu vol instrumentar els següents propòsits envers al món rural:
• Constituir-se com a punt de trobada per al debat
• Reflexionar entorn els actuals i futurs models de desenvolupament rural, d’ordenació del territori i dels sistemes agroalimentaris
• Procurar la confluència de conceptes i coneixements interdisciplinars, per proposar el desenvolupament d’aplicacions pràctiques i alternatives viables a les problemàtiques rurals
• Crear opinió per facilitar el coneixement entre món urbà i món rural
• Fomentar la divulgació i la creació de consciència social entorn al desenvolupament sostenible del nostre territori, buscant complicitats en els diferents àmbits socials del nostre país.
• Sensibilitzar la societat respecte els valors del territori i la seva gent
• Provocar el debat i la visió critica en el conjunt de la societat, envers les actuacions dels estaments públics i privats en les matèries que ens afecten. En conseqüència, i amb aquest bagatge, fixem com a principis i objectius del col·lectiu:
• Que la societat catalana valori l’aportació estratègica del territori als nous reptes, tals com l’equilibri territorial, el mediambient i l’alimentació segura i de qualitat.
• Que l’agricultura recuperi el prestigi necessari com a activitat multifuncional
• Que la creació de nou coneixement i innovació (R+D+i), en el marc de les noves tecnologies esdevingui una estratègia primordial.
• Que el desenvolupament sostenible i la biodiversitat siguin valors incorporats a la nostra agricultura
• Que la promoció de la qualitat i la seguretat alimentària sigui eficient i es transformi en un factor essencial de la nostra producció agroalimentària
• Que l’ordenació del territori vinculi l’agricultura amb els valors del paisatge i l’urbanisme.
Febrer 2.008

Comentaris

Alexandre ha dit…
Una boníssima iniciativa del 2008 encara `valida per avui i per demà. Quan hagi passat el terrabastall del covid19, i s'hagin estudiat els efectes, caldria recuperar la capacitat de pensar i posar els coneixements conjuntament al servei de les finalitats que varen inspirar aquesta associacio