Amb motiu del I Premi d'Economia Agrària Josep Llovet i Mont-ros

Al meu mestre el Sr. Josep Llovet i Mont-ros
El Sr. Josep Llovet i Mont-ros fou durant més de 45 anys professor d’economia agrícola de l’Escola d’Agricultura de Barcelona, formant una colla de generacions de tècnics agraris pel camp català. La seva formació pràctica la va aprendre a casa seva; on el seu pare era masover i després propietari. Va viure el món rural anant a peu, primer a l’escola de nens de Castelló d’Empúries i després a l’escola de Fortianell que havia impulsat diversos patricis de l’agricultura de Girona, que li varen possibilitar seguir els estudis a França i Suïssa, per acabar-los a l’Escola d’Agricultura de Barcelona en una de les primeres fornades d’enginyers agrícoles de la Generalitat republicana. Als 23 anys fou nomenat professor de Economia Agrícola, i més tard a petició del director de la Caixa de Pensions va organitzar l’Obra Social Agrícola, que no només facilitava el crèdit agrícola sinó que a més formava als agricultors per gestionar-los adequadament i especialment mitjançant una adequada formació comptable i econòmica. El seu dinamisme es reflexa en la diversitat d’estudis publicats en la Revista de l’Escola (Arxius). Un capítol de gran interès històric foren els estudis publicats durant la guerra civil, on els seus serveis eren sol·licitats repetidament pel govern per tal de gestionar l’economia agrícola en temps de dificultats.
L’Obra Social Agrícola va rebre un fort impuls assumint la feina dels Serveis Tècnics d’Agricultura de la Generalitat republicana i participant en la recerca de l’excel·lència tot recollint les antigues estructures del l’agricultura com la de les assegurances del Bestiar. La promoció de concursos entre finques per tal de premiar les millors iniciatives, l’experimentació i els cursos de formació varen ser els tres elements escollits per introduir innovacions. La finca de Torrebonica de la Caixa i la pròpia de casa seva foren centres actius d’experimentació agrària. El butlletí Agropecuari de la Obra Social que es publicà des del 1949 fins el 1977 va representar una gran eina de divulgació i comunicació tecnològica agrícola durant la llarga postguerra. Llovet va donar a conèixer també les noves tendències europees incentivant els viatges al estranger, tant dels alumnes de l’escola com dels agricultors i va fer venir els millors especialistes en seminaris, congressos i cursets.

El Sr. Llovet fou un treballador incansable alternant la seva feina a l’Obra Social Agrícola, amb la gestió de la finca pairal de Castelló d’Empúries i la renovació del Cadastre de Barcelona que li va encarregar la Diputació. La promoció d’una xarxa comptable per la gestió econòmica de les explotacions agràries, que ja va iniciar abans de la guerra, va rebre un fort impuls a partir de la instal·lació dels primers ordinadors de Catalunya a la Caixa de Pensions aplicant el nou model de la Universitat de Purpan de Toulouse a càrrec del professor P Couffin i publicant un pla comptable per l’agricultura. La concessió de la Creu de Sant Jordi l'any 1983 va representar un reconeixement públic de la trajectòria de totes les persones que van permetre modernitzar l’agricultura catalana en temps de dictadura. Finalment cal destacar que la seva feina va ser continuada pels seus fills Vicenç i Núria Llovet.

Jordi Peix i Massip

Comentaris