Les plantes d'agrocarburants a prop d'un port

El preu del barril de petroli se situa a Europa als 80 dolars, al BRASIL 40$, EEUU a 60 $.

Els preus de les materies primeres determinen una bona part del preu del agrocombustible i el punt de rendabilitat en relació al petroli.

Voler fer plantes d'agrocarburants a l'interior de la peninsula iberica, en lloc dels ports maritims, és hipotecar-ho tot amb la producció local sense assolir mai la competitivitat i anar a remolc deles subvencions i de les decisons polítiques.

Avui perduren les mentalitats del Servicio Nacional del Trigo, INI, Ensidesa, etc. Argentina produeix el blat a 11 ptes/quilo. El Govern el grava amb impostos a l'exportació per pagar el deute extern. Aquest país si pot fer etanol o el que vulgui, com ho fa Brasil. A Europa això és impensable pels seus costos de producció. Ja veurem com ho plantegem.

Xavier Maluquer
Produir etanol a base de cereals pot deteriorar la balança de pagaments.
Totalment d'acord en que en l'Estat espanyol, deficitari en matèries primeres per produir pinso i que precisament són les mateixes per produir etanol, primi la construcció de plantes en els ports.
En el gràfic adjunt: (Farm bill Watch) es preveu que la producció d'etanol superi les exportacions de panís:
La conclusió nomès pot ser:
1º.- que el consum de pinso o pa baixi (?)
2º.- que els EUA d'exportadors de panís passin a importadors (?).
3ª.- Dèficit balança pagaments.
En aquest cas un etanol procedent de panís importat (depèn del preu + les subvencions) serà més car que el petroli importat (!!)
Això també pot passar al Estat espanyol si segueix així (2.007).
Jordi Peix i Massip

Comentaris