Un exemple pel futur mercat de l’aigua. (Jordi Peix)

La comunitat de regants del pantà de Riudecanyes.
Desprès d’unes breus vacances alienes a la voluntat de l’organització, tornem a començar. El tema de l’aigua està de moda i es realitzen moltes propostes, sense tenir en compte que a Catalunya hi ha models que funcionen de forma exemplar des de fa anys. La Comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, és el millor exemple que existeix a Catalunya sobre l’aplicació del mercat en la transacció del dret a utilitzar l’aigua, ja des de la seva mateixa fundació ara ja fa més de 100 anys. Segurament la seva activitat fou contrària a les successives lleis d’aigües que ho volen regular, pel seu caràcter de privat s’ha mantingut el mateix model fins l’actualitat. Va sorgir de la iniciativa privada el 1904, promogut per l’Alcalde de Reus Font de Rubinat. L’Ajuntament de Reus va ser un dels promotors i usuari del 30% dels cabals. Posteriorment l’embassament va ser consolidat per l’execució de l’embassament de Siurana. És un minitransvassament des de la Conca del Ebre i la comunitat de regants n’és el concessionari exclusiu. El 31,3% de la xarxa està automatitzat

Sistema de funcionament de la Societat: el dret de reg.
La xarxa d’abastament de Riudecanyes es sobreposa en el freàtic del Francolí-Gaià que cobreix 20.000 has. Hi ha uns 3.000 regants, que apliquen l’aigua a 3.803 ha amb un volum màxim 17.540 hm3, que sovint complementen amb aigua d’altres orígens: pous, mines. Es considera que només uns 100 regants, són agricultors a títol principal. Quan es va constituir la Comunitat es va assignar un dret per cada jornal de terra (2,5 Jornals/ha) aportada a la comunitat. Cada dret equival a 576 m3/any, que suposen uns 1.500 m3/ha. Es pot considerar que és una dotació de reg de suport. Es disposa de 10.000 drets; dels que 8.850 són de reg i la resta d’abastament. Cada dret suposa un vot.

El Pressupost anual es cobreix per les aportacions dels titulars de cada dret de reg. Per el any 2004 el pressupost de 650.0000 € es va cobrir de la forma següent:
· Aigua de reg: 42,5€/dret = 376.125 € (equivalen a 8.850 drets)
· Abastament a Reus: 12 mesos a 14.452 € = 173.424€ (30% del subministre)
· altres abastaments: 0,32 €/m3= 85.000 € (equivalen a 265.625 m3) Riudoms i Riudecanyes, Vilaseca.
La comunitat cobrar també unes petites taxes per realitzar feines administratives addicionals
Traspassos de drets de reg: 3%
Intermediació per el traspàs temporal de drets: 3%
Bonificació per regar agrupats: 0,03€ o de nit: 0,06€/m3
Aigua extra o que sobra: 0,03 a 0,06 €/m3

Transaccions de drets:
Els drets es poden comprar i vendre dins de la zona d’influència de la Comunitat de regants. Actualment el preu de compra-venda se situa en els 3.000€/dret. Que equivalen a 5,2€/m3 i a 7.500 €/ha (1.250.000 PTA/ha). L’Assemblea de la Comunitat de Regants ha d’autoritzar la venda. En cas d’abandó per creixement urbà, l’aigua es ven a un altre regant de la zona.

A principis de la campanya de reg cada titular defineix la seva postura. En cas de no utilització s’ofereix l’aigua a regants que en desitgin. L’any 2004 la Comunitat va oferir 2.000 drets (quantitat important). El dret segueix essent propietat del titular.

Conclusions: l’aigua i el dret de regar sempre tenen un cost
Preu de venda del dret (576 m3): 3.000€/dret
Preu de venda del m3 de dret: 5,2€/m3 (865 PTA/m3 )
Preu venda dret aigua per ha: 7.500 €/ha (1.250.000 PTA/ha de 1.440 m3)
Cost anual de l’aigua: 0,074 €/m3 (12,28 PTA/m3).
Cost Aigua a Níjar (Almeria): 0,42 €/m3 ( procedent d’aigua desalada)
Cost Aigua futur Segarra-Garrigues: 0,09 €/m3 (pressió a peu de parcel·la).

A la Conca del Segura, la Confederació hidrogràfica accedeix a comprar drets de reg a “La Mancha” per cedir-los aigües avall. Els preus són elevats i variables segons els tipus de conreu.
Cal destacar la Cohesió històrica de la Comunitat de Regants de Riudecanyes, el seu procés de modernització, la participació conjunta de regants i municipis i uns costos molt adaptats a les característiques dels regs i de la zona. Novembre 2.006

Comentaris